Πώς

θα 'θελα κι

εγώ να 'μουν

ένας βοσκός στη

Βηθλεέμ, τη νυχτιά εκείνη

που κατεβαίναν οι άγγελοι απ'

τον ουρανό. Να τρέξω στη μικρή

φάτνη όπου γεννήθηκε ο Χριστός με

βοσκούς και μάγους κι εγώ ταπεινά να

προσκυνήσω το Χριστό.

Πώς θα 'θελα κι εγώ να 'μουν

τη νύχτα εκείνη τη γλυκιά ένας από

τους μάγους που φέρναν δώρα για τον

καινούργιο Βασιλιά. Να τρέξω στη μικρή φάτνη

όπου γεννήθηκε ο Χριστός, με βοσκούς και μάγους

κι εγώ ταπεινά να προσκυνήσω το Χριστό. Πώς θα 'θελα

κι εγώ να 'μουν

ένα αστέρι λαμπερό,

να οδηγώ τους άλλους σ' Αυτόν,

όλη η γη να προσκυνήσει το Χριστό.

Ευλογημένα

Χριστούγεννα

από το JesusLovesYou.gr!