Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  

Home    Ελεύθερος χρόνος

Πατήστε στο χρώμα που σας αρέσει και δείτε ένα σημαντικό μήνυμα για σας

 

 

Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός το κόσμο ώστε έδωσε το Γιο του το μονογενή, για να μη χαθεί όποιος πιστέψει σ' Αυτόν αλλά να έχει

αιώνια ζωή

Ιωάννης 3:16