Προσέχετε λοιπόν πως ακριβώς βαδίζετε...Όχι ασύνετα αλλά με σύνεση, κάνοντας καλή χρήση του χρόνου γιατί οι μέρες είναι πονηρές

Εφεσίους 5:15