Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home Προφίλ Site Map Email
 
 

Ελεύθερος χρόνος

Sign my GuestBook

View my GuestBook

 
 

Μελωδίες για κινητά

j0115836.gif (173 bytes) j0115836.gif (173 bytes) j0115836.gif (173 bytes)
j0115836.gif (173 bytes)
j0115836.gif (173 bytes)

Προσθέστε στο κινητό σας τηλέφωνο μελωδίες από χριστιανικά μουσικά θέματα ή τραγούδια. Την επιλογή σύνθεσης δεν την υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα, τα περισσότερα όμως αν και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή μπορούν να δέχονται μελωδίες με την αποστολή από κάποιο άλλο κινητό τηλέφωνο.

 

[ μελωδίες: NOKIA | ERICSSON | PANASONIC | SONY | SIEMENS ]

Διαβάστε τις οδηγίες για σύνθεση μελωδίας

NOKIA

Από το μενού της κατηγορίας "Ρυθμίσεις" επιλέξτε την ένδειξη "Σύνθεση" . Οι νότες στο πληκτρολόγιο του κινητού αντιστοιχούν στα αριθμητικά πλήκτρα 1-7

Πλήκτρο

Νότα

1

C

2

D

3

E

4

F

5

G

6

A

7

B

- Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 1/4 και εμφανίζεται μπροστά από το λατινικό αντίστοιχο της νότας

- Το πλήκτρο 0, που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή παύσης, με διάρκεια ίση με αυτή της προηγούμενης νότας, εμφανίζεται στην οθόνη με το χαρακτήρα "-"

- Η οκτάβα κάθε νότας ορίζεται με τη βοήθεια του πλήκτρου "*"

- Το πλήκτρο # εισάγει δίεση

- Το πλήκρο 8 συντομεύει (-) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης

- Το πλήκτρο 9 επιμηκύνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης

Για να προσθέσετε μια έτοιμη μελωδία, αντιγράψτε τα σύμβολα της μελωδίας. Εάν το κινητό δεν υποστηρίζει σύνθεση μελωδίας αλλά δέχεται αποστολή μελωδίας, μπορεί να σταλεί από κάποιο άλλο κινητό που υποστηρίζει σύνθεση.

 

ERICSSON

Από το μενού της κατηγορίας "Ρυθμίσεις" επιλέξτε την ένδειξη "'Ήχοι - Σύνθεση".

Πλήκτρο

Νότα

απλό πάτημα

(αξία 1/8)

παρατεταμένο πάτημα

(αξία 1/4)

1

Ντο

c

C

2

Ρε

d

D

3

Μι

e

E

4

Φα

f

F

5

Σολ

g

G

6

Λα

a

A

7

Σι

b

B

8

Ντο (2η οκτάβα)

+c

+C

9

Ρε (2η οκτάβα)

+d

+D

0

Εναλλαγή οκτάβας (+) = 2η οκτάβα

*

Εισαγωγή παύσης 1/8 (p)

#

Ένα πάτημα = # (δίεση), Δεύτερο πάτημα = (b) (ύφεση). 

«»

Μετακίνηση μέσα στη μελωδία, πατημένο οδηγεί στην αρχή ή στο τέλος

CLR

Σβήνει μία νότα, πατημένο σβήνει όλη τη μελωδία

Οι νότες στο πληκτρολόγιο του κινητού αντιστοιχούν στα αριθμητικά πλήκτρα 1-9, ενώ τα μουσικά σύμβολα από τα *, # και 0.

Για να προσθέσετε μια έτοιμη μελωδία, αντιγράψτε τα σύμβολα της μελωδίας. Εάν το κινητό δεν υποστηρίζει σύνθεση μελωδίας αλλά δέχεται αποστολή μελωδίας, μπορεί να σταλεί από κάποιο άλλο κινητό που υποστηρίζει σύνθεση.

 

 

SIEMENS

Επιλέγουμε το μενού Τόνοι Ειδοπ./Σύνθεση Μελωδίας. Οι νότες στο πληκτρολόγιο του κινητού αντιστοιχούν στα αριθμητικά πλήκτρα 1-8

Πλήκτρο

Νότα

1

Ντο

2

Ρε

3

Μι

4

Φα

5

Σολ

6

Λα

7

Σι

8

Ντο

- Το πλήκτρο 0 εισάγει μία παύση

- Με το πλήκτρο * γίνετε η αλλαγή οκτάβας (ο αριθμός μετά το γράμμα της νότας), και η εναλλαγή διάρκειας της νότας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο

- Η οκτάβα κάθε νότας ορίζεται με τη βοήθεια του πλήκτρου "*"

- Το πλήκτρο # εισάγει εναλλαγή σε ημιτόνια (μετά το γράμμα της νότας, θα εμφανίζεται η συλλαβή is)

- Με το πλήκτρο C διορθώνουμε την εισαγωγή

Για να προσθέσετε μια έτοιμη μελωδία, αντιγράψτε ακριβώς τα σύμβολα της μελωδίας. Εάν το κινητό δεν υποστηρίζει σύνθεση μελωδίας αλλά δέχεται αποστολή μελωδίας, μπορεί να σταλεί από κάποιο άλλο κινητό που υποστηρίζει σύνθεση.

 

μελωδίες: NOKIA | ERICSSON | PANASONIC | SONY | SIEMENS

 

 

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας:

[ JesusLovesYou.gr ]

[ Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια ]

[ Βιβλική Ελλάδα ]

 

JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

Link στο JesusLovesYou.gr

 

 

 

 

© JesusLovesYou.gr

Home | Site Map | E-mail