Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home Προφίλ Site Map Email
 
 

Πνευματικά

Sign my GuestBook

View my GuestBook

 
 

Καταστάσεις από τις οποίες ο Χριστός θέλει να μας ελευθερώσει

j0115836.gif (173 bytes) j0115836.gif (173 bytes) j0115836.gif (173 bytes)
j0115836.gif (173 bytes)
j0115836.gif (173 bytes)

 

Ο Ιησούς Χριστός μας προσφέρει ελευθερία από...

 Τις συνέπειες της αμαρτίας (Ησαΐας 1:18-19, Ρωμαίους 3:24, Ιωάννου 1:9)

 Τη δύναμη της αμαρτίας (Ρωμαίους 7:15-20,29-8:32, Ιωάννης 5:3,4)

 Μέριμνα για τα οικονομικά προβλήματά μας (Ματθαίος 6:31-34, Φιλ. 4:19, Ψαλμός 34:9)

 Περιορισμούς που μας εμποδίζουν από του να επιτύχουμε (Ησαΐας 40:29-31, Β' Κορινθίους 12:9,10, Εφεσίους 3:16-20, Φιλ. 4:13)

 Τα συναισθήματα της μοναξιάς (Ψαλμός 9:10, 54:4, Αποκάλυψη 3:20)

 Αποθάρρυνση (Ψαλμός 42:11, 138:3, Ρωμαίους 10:11, Γαλάτας 6:9)

 Το φόβο (Ψαλμός 34:4, κεφ. 91, Ησαΐας 43:5)

 Τις απορίες μας (Ρωμαίους 8:28, Ησαΐας 3:20, Β' Κορινθίους 4:8,14)

 Τα συναισθήματα της ανεπάρκειας (Ψαλμός 34:9, Φιλ. 4:13)

 Τα συναισθήματα ότι δεν αγαπιόμαστε (Εφεσίους 3:18-19, Ιωάννης 3:16)

[] Εδάφια Ενθάρρυνσης
για τις στιγμές που βρίσκεσαι σε δύσκολες περιστάσεις

διάβασε εδώ

 Την αδυναμία (Ψαλμός 18:29,32, Ησαΐας 40:29-31)

 Το συναίσθημα ότι κάτι μας χωρίζει από το Θεό (Ρωμαίους 8:38,39, Ψαλμός 145:18, Ιακώβου 4:8-10)

 Τις αμφιβολίες (Ιωάννης 14:12-14, 16:24, 17:19)

 Εσωτερική ταραχή και σύγχυση (Ψαλμός 37:11, Ιωάννης 14:27, 16:33, Φιλ 4:6,7, Ησαΐας 26:3)

 Ανυπομονησία και έλλειψη αυτοελέγχου (Β' Κορινθίους 3:18, Γαλάτας 5:2,23)

 Αβεβαιότητα (Γαλάτας 5:16, Ιωάννης 8:12, Ψαλμός 32:8)

 Το συναίσθημα της αχρηστίας (Ρωμαίους 12:6-8, Α' Κορινθίους 12:4-11, Ιωάννης 15:1-8, Εφεσίους 4:12)

 Τη θλίψη (Β' Κορινθίους 1:3-7, Ψαλμός 34:6-7, Αποκάλυψη 7:17, 21:4)

 Συναισθήματα που δεν μπορούμε να νικήσουμε (Εφεσίους 1:19, Ζαχαρίας 4:6,7, Α' Θεσσαλονικείς 5:23,24)

 Να μη ξέρουμε πως να προσευχηθούμε (Ρωμαίους 8:26)

 Από την αποθάρρυνση (Ρωμαίους 5:1,2, Ιωάννης 17:24, Φιλ.1:6, Ιούδα εδ. 25)

 Το συναίσθημα ότι δεν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον (Παροιμίες 23:18, Ιερεμίας 29:11, Ψαλμός 32:8, Ησαΐας 30:18, Αββακούμ 2:3)

 Το φόβο που προκαλούν τα προβλήματα μας (Ρωμαίους 5:3-5, 8:31-32, Α' Πέτρου 1:6,7, Ψαλμός 55:22)

 Την ήττα μας από τους πειρασμούς (Α' Κορινθίους 10:13, εβραίους 2:18, 4:15,16)

 Το φόβο της αποτυχίας (Παροιμίες 16:3, Ψαλμός 37:5)

 Ήττα (Α' Κορινθίους 15:57, Ψαλμός 118:14)

 Την κατάθλιψη (Ησαΐας 46:4, Ψαλμός 139)

 Ανεκπλήρωτες επιθυμίες (Ψαλμός 37:4, 107:9, 145:19, Ησαΐας 44:3, Ματθαίος 7:7, Ιωάννης 4:14, 6:35, 7:37-39, Αποκάλυψη 22:17)

 Την άγνοια (Κολοσσαείς 2:3,10, 3:6, Ψαλμός 16:7)

 Την ανικανότητά μας να αγαπάμε τους άλλους (Α' Θεσσαλονικείς 3:12)

 Το φόβο της ομολογίας της πίστεώς μας (Πράξεις 1:8, Β' Τιμοθέου 1:8)

 Τις βλάβες που μας προκαλούν οι άλλοι (Ψαλμός 13:3)

 Την απόρριψη (Ιωάννης 6:37, Ιερεμίας 33:25)

 Τη δύναμη του εχθρού (Εφεσίους 6:13, Β' Θεσσαλονικείς 3:3)

 Οτιδήποτε θα μπορούσε να μας υποδουλώσει (Α' Πέτρου 5:7)

πάνω

 

 

 j0115836.gif (173 bytes) περισσότερα πνευματικά θέματα [εδώ]

j0115836.gif (173 bytes) πρακτικός χριστιανισμός [εδώ]

 

 

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας:

[ JesusLovesYou.gr ]

[ Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια ]

[ Βιβλική Ελλάδα ]

 

JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

Link στο JesusLovesYou.gr

 

 

 

 

Δωμάτιο Προσευχής

  

 

 

© JesusLovesYou.gr

Home | Site Map | Επικοινωνία