Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home Προφίλ Site Map Email
 
 

Σταυρόλεξα: κεντρική

Sign my GuestBook

View my GuestBook

 
 

Χριστιανικά σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, κουίζ...

j0115836.gif (173 bytes) j0115836.gif (173 bytes) j0115836.gif (173 bytes)  λύσεις, λύσεις, λύσεις...
j0115836.gif (173 bytes)
j0115836.gif (173 bytes)

 

[ Σταυρόλεξα Κλασικά ]

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 1
j0115836.gif (173 bytes)
Κλασικό Νο 2

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 3

Οριζόντια: 1.ΑΜΝΟΣ, 2.ΗΛΑ-ΑΡ, 3.ΔΑΒΙΔ-ΧΗΡΑ, 4.ΑΜΑΣΑ, 5.ΘΑΡΑ, 6.ΕΣΔΡΑΣ, 7.ΝΑ-ΧΑΑ, 8.ΑΝΝΑ, 9.ΝΕΟ-ΥΠΑ, 10.ΝΕΘΑΝΙΑΣ

Κάθετα: 1.ΗΔΑ-ΕΝΑ, 2.ΕΛΑΜ-ΝΩΕ, 3.ΑΒΑΔΔΩΝ, 4.ΙΣ-ΑΝΑ, 5.ΔΑΘΑΝ-ΕΝ, 6.ΑΣΑ-ΟΙ, 7.ΝΑΧΩΡ, 8.ΟΡΗ-ΑΓΧΟΥΣ, 10.ΓΑΛΙΛΑΙΑ

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 4

Οριζόντια: 1.ΔΑΓΩΝ-ΚΗΠΟΣ, 2.ΗΓΕΜΟΝΑ, 3.ΣΙΝ-ΝΥΝ, 4.ΙΕ-ΡΗΝ-ΠΙ, 5.ΣΧΗΜΑ-ΑΣΑΗΛ, 7.ΑΝΝΑΣ-ΠΟΘΟΣ, 8.ΣΙ-ΑΤΑ-ΟΙ, 9.ΤΑΣ-ΚΣΤ, 10.ΗΚΑΡΔΙΑ, 11.ΝΑΘΑΝ-ΙΠΠΟΣ

Κάθετα: 1.ΔΟΣΙΣ-ΑΣΤΙΝ, 2.ΙΕΧΟΝΙΑ, 3.ΓΗΝ-ΣΗΘ, 4.ΩΓ-ΜΠΑ-ΚΑ, 5.ΝΕΚΡΑ-ΑΣΑΦΑΝ, 7.ΚΟΙΝΑ-ΠΑΙΔΙ, 8.ΗΝ-ΣΤΟ-ΙΠ, 9.ΠΑΝ-ΚΑΠ, 10.ΥΠΗΚΟΟΣ, 11.ΣΟΝΙΛ-ΣΙΤΟΣ

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 5

Οριζόντια: 1.ΛΩΤ-ΟΤΑ, 2.ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ, 3.ΑΠΑΘΗΣ, 4.ΣΩΣΩΝ-ΝΩ, 5.ΑΔΟ-ΗΛΙΑΝ, 6.ΙΑΣΠΗΣ-ΑΣ, 7.ΑΙ-ΙΓΑΛ, 8.ΑΡΣ-ΙΩΒ, 9.ΑΣ-ΑΙΝΕΑ, 10.ΣΗΜ-ΝΜ

Κάθετα: 1.ΛΑΣΣΑΙΑ-ΑΝ, 2.ΩΝ-ΩΔΑΙΑΣ, 3.ΤΑΡΣΟΣ, 4.ΠΙΣΤΗ, 5.ΟΤΑΝ-ΗΓ, 6.ΤΑΠ-ΗΣΑΙΑ, 7.ΑΣΑΗΛ-ΛΩΙΣ, 8.ΙΘ-ΙΑ-ΒΝ, 9.ΜΗΝΑΣ-ΕΝ, 10.ΔΗΣΩΝ-ΑΔΑΜ

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 6

Οριζόντια: 1.ΑΙΜΑΝ-ΑΔΟΛΟ, 2.ΠΡΑΞΕΙΣ, 3.ΑΤΑ-ΑΠΟ, 4.ΜΙ-ΥΠΟ-ΟΜ, 5.ΑΒΡΑΜ-ΣΕΜΝΑ, 6.ΡΕ-ΤΣ, 7.ΤΡΩΑΣ-ΙΡΣΙΤ, 8.ΗΙ-ΟΡΟ-ΟΙ, 9.ΤΟΜ-ΑΣΚ, 10.ΑΝΑΝΙΑΣ, 11.ΣΑΜΟΣ-ΟΝΑΟΣ

Κάθετα: 1.ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ, 2.ΤΙΒΕΡΙΟ, 3.ΜΠΑ-ΜΑΜ, 4.ΑΡ-ΑΝΑ-ΝΟ, 5.ΝΑΟΥΜ-ΣΟΒΑΣ, 7.ΑΕΤΟΣ-ΙΟΝΙΟ, 8.ΔΙ-ΕΑΡ-ΑΝ, 9.ΟΣΑ-ΑΣΑ, 10.ΠΟΝΤΙΟΣ, 11.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 7

Οριζόντια: 1.ΑΑΡΩΝ-ΑΝΙΗΛ, 2.ΓΗ-ΝΕΙΛΟ-ΝΟ, 3.ΚΤΛ, 4.ΑΠΑ-ΠΡΑΟΣ-ΙΟ, 5.ΑΠΦΙΑ-ΣΙΤΟΣ, 6.ΠΩΣ, 7.ΠΙΣΤΑ-ΜΕΓΑΣ, 8.ΡΑ-ΗΣΑΙΑ-ΝΑ, 9.ΣΟΣ, 10.ΤΑ-ΔΟΛΟΣ-ΙΕ, 11.ΗΛΙΑΣ-ΣΩΤΗΡ

Κάθετα: 1.ΑΓΑΠΑ-ΠΡΩΤΗ, 2.ΑΗ-ΑΠΠΙΑ-ΑΛ, 3.ΦΩΣ, 4.ΩΝ-ΠΙΣΤΗ-ΔΑ, 5.ΝΕΚΡΑ-ΑΣΣΟΣ, 6.ΙΤΑ-ΑΟΛ, 7.ΑΛΛΟΣ-ΜΙΣΟΣ, 8.ΝΟ-ΣΙΜΕΑ-ΣΩ, 10.ΗΝ-ΙΟΞΑΝ-ΙΗ, 11.ΛΟΓΟΣ-ΣΑΜΕΡ

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 8

Οριζόντια: 1.ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ, 2.ΠΑΥΛΟΣ-ΜΝΑ, 3.ΑΟΜΑΤΟ-ΙΗ, 4.ΛΑΚΚΟ-ΑΝΝΑΣ, 5.ΙΑΡΕΣΙΑΣ-ΙΡ, 6.ΑΥΡΑ-ΟΝΟΜΑ, 7.ΝΑ-ΤΑ-ΟΡΟΣ, 8.ΙΔΔΩ-ΑΝΩΣΙΣ, 9.ΑΗ-ΜΙΣΑΧ, 10.ΣΤΑΔΙΟ-ΑΚΟΥ, 11.ΙΑΣΙΜΟΣ, 12.ΔΟΥΛΟΣ-ΔΑΣΟΣ

Κάθετα: 1.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΙΔ, 2.ΚΑ-ΑΔΗΣ, 3.ΡΥΑΚΙΑ-ΤΟΥ, 4.ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ, 5.ΓΟΜΟΡΡΑ-ΙΔΙΟ, 6.ΩΣ-ΕΑ-ΑΣΙΑΣ, 7.ΤΑΣ-ΟΝΑΟΣ, 8.ΙΚΟΝΙΟ-ΩΧ-ΙΔ, 9.ΝΑΝΟΣ-ΑΜΑ, 10.ΙΜΙΑ-ΟΡΙΑΚΟΣ, 11.ΟΝΗΣΙΜΟΣ-ΟΣΟ, 12.ΣΑ-ΡΑΣ-ΣΥ

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 9

Οριζόντια: 1.ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ, 2.ΡΕΣΙΝ-ΘΕΣ, 3.ΑΣΑΦ-ΟΝΕΙΡΑ, 4.ΑΙΝΟ-ΡΑΙ, 5.ΑΧΑΙΚΟΣ-ΦΑ, 6.ΤΙΤΟΣ-ΟΛΕΣ, 7.ΟΡΙΑΚΟΣ, 8.ΕΣΩ-ΑΙΜΑ, 9.ΤΟ-ΙΝΔΟ, 10.ΟΡΟΣΗΜΟ-ΣΑΝ, 11.ΧΑΣΙΜΑΤΑ-ΝΙ

Κάθετα: 1.ΑΡΑΡΑΤ-ΟΧ, 2.ΝΕΣ-ΧΙΟΣ-ΡΑ, 3.ΑΣΑ-ΑΤΡΩΤΟΣ, 4.ΖΙΦΑΙΟΙ-ΟΣΙ, 5.ΩΝ-ΙΚΣΑ-ΗΜ, 6.ΟΝΟ-ΚΡΙΜΑ, 7.ΥΠΝΟΣ-ΝΟΤ, 8.ΟΣΑΔ, 9.ΩΘΙΡ-ΙΟΣ, 10.ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΑΝ, 11.ΗΣΑΙΑΣ-ΑΡΝΙ

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 10

Οριζόντια: 1.ΠΑΜΦΥΛΙΑ, 2.ΡΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ, 3.ΛΕΣ-ΑΚ-ΑΙΜ, 4.ΑΙ-ΕΠΟΣ-ΜΙ, 5.ΙΟΡΔΑΝΗΣ, 6.ΣΠ-ΕΝ-ΛΕΓΕ, 7.ΤΑΣ-ΤΡΑΓΟΣ, 8.ΙΓ-ΑΗ-ΙΟΣ, 9.ΝΟΜΟ-ΝΟΥ, 10.ΑΧ-ΑΣΒΟΣ

Κάθετα: 1.ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, 2.ΑΡΕΙΟΠΑΓΟ, 3.ΜΕΣ-ΜΑ, 4.ΦΟ-ΕΔΕ-ΑΟΧ, 5.ΥΠΑΠΑΝΤΗ, 6.ΛΑΚΟΝ, 7.ΙΓ-ΣΗΛΑΙΟΣ, 8.ΑΙΑ-ΣΕΓΟΥΒ, 9.ΤΙΜ-ΓΟΣ, 10.ΣΗΜΗΤΕΣ-ΕΣ

j0115836.gif (173 bytes) Κλασικό Νο 11

Οριζόντια: 1.ΑΝΑΤΟΛΗ, 2.ΡΑΧΗΛ-ΝΗΡ, 3.ΙΤΑΛΟΣ-ΛΜ, 4.ΙΕ-ΩΝΙΑ, 5.ΑΡΑΦΑΤ-ΑΓ, 6.ΘΑ-ΩΣΗΕ, 7.ΑΜΗΝ-ΚΔ, 8.ΙΣΤΟΡΙΑ, 9.ΑΗ-ΑΑΡΩΝ

Κάθετα: 1.ΑΡΙΜΑΘΑΙΑ, 2.ΝΑΤ-ΡΑΜΣΗ, 3.ΑΧΑΙΑ-ΗΤ, 4.ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 5.ΟΛΟ-ΑΣ-ΡΑ, 6.ΣΩΤΗΡΙΑ, 7.ΗΝ-ΑΡ, 8.ΗΛΙΑ, 9.ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ

j0115836.gif (173 bytes) Μικρό Νο 1

Οριζόντια: 1.ΑΔΗ 3.ΩΣΑ Κάθετα: 1.ΑΔΩ 3.ΗΛΑ

j0115836.gif (173 bytes) Μικρό Νο 2

Οριζόντια: 1.ΡΩΣ 3.ΗΛΑ Κάθετα: 1.ΡΕΗ 3.ΣΙΑ

j0115836.gif (173 bytes) Μικρό Νο 3

Οριζόντια: 1.ΣΑΛΗΜ 3.ΟΡΚΟΣ 5.ΛΩΙΔΑ Κάθετα: 1.ΣΑΟΥΛ 3.ΛΥΚΟΙ 5.ΜΙΣΠΑ

j0115836.gif (173 bytes) Μικρό Νο 4

Οριζόντια: 1.ΛΥΚΙΑ 3.ΙΡΙΔΑ 5.ΑΘΗΝΑ Κάθετα: 1.ΛΩΙΔΑ 3.ΚΡΙΣΗ 5.ΑΝΑΣΑ

[]

[ Κρυπτόλεξα ]

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο κλασικό Νο 1 (πόλεις της Μ. Ασίας που κήρυξε ο Παύλος)

ΙΚΟΝΙΟ, ΠΕΡΓΗ, ΚΙΛΙΚΙΑ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ, ΛΥΚΑΟΝΙΑ, ΛΥΣΤΡΑ, ΔΕΡΒΗ, ΤΡΩΑΔΑ

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο κλασικό Νο 2 (χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος)

ΠΡΑΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΕΥΘΥΤΗΤΑ, ΑΓΑΠΗ, ΑΓΑΘΟΣΥΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο κλασικό Νο 3 (έργα της σάρκας)

ΦΙΛΟΝΙΚΙΕΣ-ΑΣΩΤΙΕΣ-ΦΟΝΟΙ-ΑΚΟΛΑΣΙΑ-ΖΥΛΟΤΥΠΙΕΣ-ΕΧΘΡΕΣ-ΠΟΡΝΕΙΑ-ΦΘΟΝΟΙ-ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΕΣ-ΜΟΙΧΕΙΑ-ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ-ΑΣΕΛΓΕΙΑ-ΜΕΘΥΣΙΑ-ΣΧΙΣΜΑΤΑ

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο κλασικό Νο 4 (γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης)

ΕΥΑ, ΡΑΧΗΛ, ΝΑΟΜΙ, ΛΕΙΑ, ΔΕΒΟΡΑ, ΣΑΡΑ, ΜΑΡΙΑΜ, ΟΡΦΑ, ΕΣΘΗΡ, ΡΟΥΘ, ΡΕΒΕΚΚΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΑΓΑΡΙ

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο κλασικό Νο 5 (οι γιοι του Ιακώβ)

ΡΟΥΒΗΝ-ΓΑΔ-ΖΕΒΟΥΛΩΝ-ΑΣΗΡ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ-ΣΥΜΕΩΝ-ΛΕΥΙ-ΙΟΥΔΑΣ-ΔΑΝ-ΙΣΣΑΧΑΡ-ΙΩΣΗΦ-ΝΕΦΘΑΛΙ

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο κλασικό Νο 6 (οι μικροί προφήτες)

ΩΣΗΕ, ΙΩΗΛ, ΑΜΩΣ, ΑΒΔΙΟΥ, ΙΩΝΑΣ, ΝΑΟΥΜ, ΑΒΒΑΚΟΥΜ, ΣΟΦΟΝΙΑΣ, ΑΓΓΑΙΟΣ, ΜΑΛΑΧΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΜΙΧΑΙΑΣ

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο ερωτήσεων Νο 1

ΘΑΝΑΤΟΣ, ΩΣΑΝΝΑ, ΒΗΘΣΑΙΔΑ, ΕΛΕΑΖΑΡ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΠΟΡΦΥΡΑ, ΤΕΡΤΙΟΣ, ΠΡΑΙΤΩΡΙΟ, ΠΑΣΧΑ, ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ)

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο ερωτήσεων Νο 2

ΝΕΕΜΙΑΣ, ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΑΡΠΑ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΑΠΙΣΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, ΔΟΥΛΟΣ, ΕΥΝΙΚΗ, ΡΑΧΗΛ (ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ)

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο ερωτήσεων Νο 3

ΑΜΗΝ, ΣΥΜΕΩΝ, ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ, ΤΟΚΟΣ, ΣΑΛΠΙΓΓΑ, ΤΙΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΥΦΡΑΤΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΣ, ΩΡΙΩΝ, ΨΑΡΑΔΕΣ (ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ)

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο ερωτήσεων Νο 4

ΩΔΗ, ΔΑΒΙΔ, ΧΑΛΚΟΣ, ΘΛΙΨΕΙΣ, ΑΣΑΦ, ΑΛΜΟΥΓΕΙΜ, ΣΑΜΒΥΚΗ, ΙΑΣΗΡ (ΔΙΑΨΑΛΜΑ)

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο ερωτήσεων Νο 5

ΕΝΩΧ, ΑΚΑΚΟ, ΕΙΚΟΝΑ, ΠΑΜΦΥΛΙΑ, ΝΑΥΗ, ΛΥΣΤΡΑ, ΗΛΙ, ΣΑΡΔΕΙΣ, ΙΑΣΩΝ (ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ)

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο ερωτήσεων Νο 6

ΘΑΡΑ, ΓΑΛΛΙΩΝ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΔΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ, ΑΡΤΟΥ, ΠΕΡΣΕΣ (ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ)

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο ερωτήσεων Νο 7

ΝΑΥΗ, ΑΠΙΣΤΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ, ΨΑΛΤΗΡΙΟ, ΘΡΗΝΟΙ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΑΡΑΡΑΤ, ΑΝΝΑΣ, ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ, ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ)

j0115836.gif (173 bytes) Κρυπτόλεξο ερωτήσεων Νο 8

ΜΙΧΑΗΛ, ΩΡΑ, ΣΙΝΑ, ΩΣΑΝΝΑ, ΠΕΤΡΕΣ, ΣΟΥΣΑΝΑ, ΑΣΩΤΟΣ, ΜΗ (ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ)

[]

 [ Αντιστοιχίες ]

j0115836.gif (173 bytes) Αντιστοιχία Νο 1 (ζευγάρια Αγίας Γραφής)

ΑΔΑΜ-ΕΥΑ, ΙΑΚΩΒ-ΡΑΧΗΛ, ΑΚΥΛΑΣ-ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ, ΑΒΡΑΑΜ-ΣΑΡΡΑ, ΙΣΑΑΚ-ΡΕΒΕΚΚΑ, ΜΩΗΣΗΣ-ΣΕΠΦΩΡΑ, ΚΛΩΠΑΣ-ΜΑΡΙΑ, ΖΑΒΕΔΑΙΟΣ-ΣΑΛΩΜΗ, ΙΩΣΗΦ-ΜΑΡΙΑΜ, ΑΧΑΑΒ-ΙΕΖΑΒΕΛ, ΟΥΡΙΑΣ-ΒΗΘΣΑΒΕΕ

j0115836.gif (173 bytes) Αντιστοιχία Νο 2 (μητέρες-γιοι της Αγίας Γραφής)

ΙΕΖΑΒΕΛ-ΙΩΡΑΜ, ΑΝΝΑ-ΣΑΜΟΥΗΛ, ΑΓΑΡ-ΙΣΜΑΗΛ, ΡΕΒΕΚΚΑ-ΗΣΑΥ, ΕΥΑ-ΚΑΙΝ, ΡΑΧΗΛ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ, ΒΗΘΣΑΒΕΕ-ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ, ΒΕΡΙΝΙΚΗ-ΑΓΡΙΠΠΑΣ Α', ΣΕΠΦΩΡΑ-ΕΛΙΕΖΕΡ, ΕΥΝΙΚΗ-ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΡΕΒΕΚΚΑ-ΙΑΚΩΒ, ΣΑΡΡΑ-ΙΣΑΑΚ, ΣΕΡΟΥΙΑ-ΙΩΑΒ

j0115836.gif (173 bytes) Αντιστοιχία Νο 3 (αδέλφια της Αγίας Γραφής)

ΛΑΖΑΡΟΣ-ΜΑΡΘΑ, ΛΑΒΑΝ-ΡΕΒΕΚΚΑ, ΚΑΙΝ-ΑΒΕΛ, ΙΑΚΩΒ-ΗΣΑΥ, ΑΑΡΩΝ-ΜΥΡΙΑΜ, ΣΗΜ-ΧΑΜ, ΜΩΗΣΗΣ-ΑΑΡΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΙΜΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΑΛΛΙΩΝ-ΣΕΝΕΚΑ, ΔΑΒΙΔ-ΣΕΡΟΥΙΑ, ΙΩΑΚΕΙΜ-ΙΩΑΧΑΖ, ΙΑΚΩΒΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

j0115836.gif (173 bytes) Αντιστοιχία Νο 4 (πατέρες-γιοι της Αγίας Γραφής)

ΙΕΣΣΑΙ-ΔΑΒΙΔ, ΝΩΕ-ΧΑΜ, ΑΜΑΘΙ-ΙΩΝΑΣ, ΘΑΡΑ-ΑΒΡΑΑΜ, ΑΜΩΣ-ΗΣΑΙΑΣ, ΝΑΥΗ-ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ, ΜΑΝΩΕ-ΣΑΜΨΩΝ, ΙΩΣΑΦΑΤ-ΙΩΡΑΜ, ΙΑΚΩΒ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ, ΧΕΛΚΙΑΣ-ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΣΑΟΥΛ-ΙΩΝΑΘΑΝ, ΗΣΑΥ-ΚΟΡΕ

j0115836.gif (173 bytes) Αντιστοιχία Νο 5 (πατέρες-γιοι της Αγίας Γραφής)

ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ-ΡΟΒΟΑΜ, ΜΩΗΣΗΣ-ΕΛΙΕΖΡ, ΙΩΑΣ-ΓΕΔΕΩΝ, ΑΑΡΩΝ-ΙΘΑΜΑΡ, ΗΛΙ-ΙΩΣΗΦ, ΗΡΩΔΗΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ, ΑΜΑΘΙ-ΙΩΝΑΣ, ΛΑΜΕΧ-ΝΩΕ, ΦΑΘΟΥΗΛ-ΙΩΗΛ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΚΑΝΑ-ΣΑΜΟΥΗΛ

j0115836.gif (173 bytes) Αντιστοιχία Νο 6 (πατέρες-γιοι της Αγίας Γραφής)

ΙΩΣΗΦ-ΜΑΝΑΣΣΗΣ, ΑΛΦΑΙΟΣ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΑΝΑΑΝΑ-ΣΕΔΕΚΙΑΣ, ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡ-ΒΑΛΤΑΣΑΡ, ΕΝΩΧ-ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ, ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ-ΛΑΜΕΧ, ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ, ΣΥΜΕΩΝ-ΓΑΜΑΛΙΗΛ, ΙΩΝΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΑΚΩΒ-ΡΟΥΒΗΝ, ΑΔΑΜ-ΑΒΕΛ, ΙΩΑΣ-ΑΜΑΣΙΑΣ

j0115836.gif (173 bytes) Αντιστοιχία Νο 7 (πρόσωπα-τοποθεσίες της Αγίας Γραφής)

ΙΩΣΗΦ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΧΑΖ-ΙΟΥΔΑΣ, ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ, ΓΟΛΙΑΘ-ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΓΗ, ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ-ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ΕΥΑ-ΕΔΕΜ, ΛΩΤ-ΣΟΔΟΜΑ, ΖΑΚΧΑΙΟΣ-ΙΕΡΙΧΩ, ΤΡΟΦΙΜΟΣ-ΕΦΕΣΟΣ, ΧΕΙΡΑΜ-ΤΥΡΟΣ, ΑΧΑΙΚΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΦΟΙΒΗ-ΚΕΓΧΡΕΕΣ, ΙΩΝΑΣ-ΝΙΝΕΥΗ, ΕΡΑΣΤΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΙΩΣΗΦ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

j0115836.gif (173 bytes) Αντιστοιχία Νο 8 (πρόσωπα-τοποθεσίες της Αγίας Γραφής)

ΓΑΛΛΙΩΝ-ΑΧΑΙΑ, ΛΩΤ-ΣΟΔΟΜΑ, ΙΕΡΟΒΟΑΜ Β'-ΣΑΜΑΡΕΙΑ, ΙΩΣΑΦΑΤ-ΙΟΥΔΑ, ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ-ΓΑΛΙΛΑΙΑ, ΕΥΩΔΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΣΩΣΘΕΝΗΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΕΠΑΦΡΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΤΜΟΣ, ΑΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ-ΡΩΜΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ-ΑΘΗΝΑ, ΙΩΣΙΑΣ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ-ΙΕΡΙΧΩ, ΛΥΔΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΔΟΡΚΑΣ-ΙΟΠΠΗ

[]

[ Αναγραμματισμοί ]

j0115836.gif (173 bytes) Αναγραμματισμοί Νο 1

ΣΟΦΟΝΙΑΣ-ΑΓΓΑΙΟΣ-ΜΑΛΑΧΙΑΣ-ΙΕΡΕΜΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΕΛΙΣΣΑΙΕ-ΗΣΑΙΑΣ-ΝΑΟΥΜ-ΑΒΒΑΚΟΥΜ-ΩΣΗΕ

j0115836.gif (173 bytes) Αναγραμματισμοί Νο 2

ΙΑΚΩΒ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΣΙΜΩΝ-ΜΑΤΘΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

j0115836.gif (173 bytes) Αναγραμματισμοί Νο 3

ΣΑΡΔΕΙΣ-ΘΥΑΤΕΙΡΑ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΠΕΡΓΑΜΟΣ-ΕΦΕΣΟΣ-ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ

[]

[ Κουίζ ]

j0115836.gif (173 bytes) Κουίζ Νο 1

Η.ΟΥΡ, Σ.ΔΕΒΟΡΡΑ, Α.ΙΩΒ, Ι.Στον Αδάμ, την Εύα και το φίδι, Α.ΑΔΑΜ, Σ.ΔΑΒΙΔ (ΗΣΑΙΑΣ)

 

[]

 

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας:

[ JesusLovesYou.gr ]

[ Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια ]

[ Βιβλική Ελλάδα ]

 

JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

Link στο JesusLovesYou.gr

 

 

 

 

© JesusLovesYou.gr

Home | Site Map | Επικοινωνία