RSS Twitter Delicious

Μενου Site

Συμπληρωματικά:

Τα καταστατικά των εκκλησιών Πώς κατάντησε η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού να αποτελείται από τόσα δόγματα, δογματάκια, αιρέσεις και διδαχές; Και ακόμη οι άνθρωποι του ίδιου δόγματος δεν μπορούν να συγκάνουν με το δόγμα τους και δημιουργούν χωριστές αδελφότητες και οργανώσεις για να τονίσουν αυτό που θέλουν. Δε χρειάζεται να πούμε παραδείγματα. Τα παραδείγματα βγαίνουν μόνα τους και τα κακά παραδείγματα δυστυχώς είναι πολλά. Τι μας λείπει; Ένας αρχηγός; Δεν πιστεύω, διότι βλέπουμε ότι το κάθε δόγμα έχει και ένα πάπα ή ένα πρόεδρο ή ένα πατριάρχη. Ο λαός όμως δεν ενδιαφέρεται γι' αυτούς, ούτε τι κάνουν, ούτε τι λένε. Ο λαός δεν πάει στις εκκλησίες, δεν ενδιαφέρεται για το Θεό, για τη διδασκαλία και τις προτροπές της εκκλησίας. Όταν γίνονται καρναβάλια, τρέχει σ' αυτά για να πάρει λίγη χαρά, να ξεχάσει τα βάσανά του. Ξεφαντώνει, το ρίχνει στο μεθύσι, στην κραιπάλη, στο γλέντι όπως το λέει, για να ξεχάσει τα βάσάνά του, τις αμαρτίες του και τους πόνους του.

www.mp-energy.gr

αυτονομα φωτοβολταικα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αυτόνομα φωτοβολταϊκά ονομάζεται αυτά τα αυτόνομα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο (φωτοβολταϊκά) και αποθηκεύστε το σε μπαταρίες (μπαταρίες), αλλά όχι κατ 'ανάγκη (και ότι μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένη με το δημόσιο δίκτυο) για να συνδεθεί με τη δύναμη δικτύου (ΔΕΗ) παρέχοντας ενεργειακή ανεξαρτησία χρησιμοποιώντας τη βοήθεια fotovoltakon. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να είναι υβριδικά και αυτόνομα συστήματα, όπου συνεργάζεται μαζί με άλλες πηγές ενέργειας, όπως τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, μια ανεμογεννήτρια, αν όχι μια γεννήτρια ρεύματος.

Μετακομίσεις στην Αθήνα και μεταφορές στην Αθήνα και από και προς την Αθήνα έχουν ελατωθεί τον τελευταίο καιρό της κρίσης και στο μεγαλύτερο μέρος τους οι μεταφορές που γίνονται είναι μεταφορές τροφίμων και αγαθών που αφορούν την επιβίωση, πχ. οι μεταφορές ποτών από και προς την Αθήνα έχουν μειωθεί σε ποσοστό άνω του 70%

Ρητά

 

Ἦταν μία φορὰ ἕνας Γιάννης

Es war einmal ein Hans
σ᾿ ἕνα πράσινο χωριό,in einem grünen Dorf,
καὶ δὲν εἶχε οὔτε χαΐριund er hatte weder Glück,
καὶ δὲν εἶχε οὔτε μυαλό.noch hatte er Verstand.
τὸ χαΐρι Erfolg, Glück (< türk. hayır Wohltat)
τὸ μυαλό Gehirn, Verstand
 
Μά, σὰ Γιάννης, δίχως γνώση,Aber, als Hans ohne Kenntnis,
τὸν ἐπόνεσε ἡ καρδιὰbegann ihm das Herz wehzutun,
καὶ τοῦ κόλλησε μεράκιund ihm setzte sich der sehnliche Wunsch fest
γιὰ τὴν κόρη τοῦ παπᾶ!nach der Tochter des Popen!
ἡ γνώση Kenntnis
σά = σάν
κολλῶ, -ᾶς kleben, sich festsetzen
τὸ μεράκι sehnlich(st)er Wunsch; Kummer
ὁ παπᾶς Priester, Pope
 
Τἄκουσαν μικροί, μεγάλοιDas hörten klein und groß
καὶ γελοῦσαν - ὤχ! ὤχ! ὤχ!und lachten - ho ho ho!
Παλαμίδα σοῦ μυρίζει,Sie riecht deinen Thunfisch,
ντεϊμεντὲ νὰ φᾶς κολοιό.dass du Makrelen isst.
ἡ παλαμίδα Thunfisch
μυρίζω riechen, duften
ντεϊμεντέ ??
ὁ κολ(ο)ιός Makrele
 
Στὸν παπᾶ πηγαίνει ὁ ΓιάννηςHans geht zum Popen
μιὰ καὶ δυὸ καὶ τοῦ μιλεῖmir nichts dir nichts und spricht mit ihm
καὶ τὴν Ἑλενιὼ γυρεύειund bittet um Helenchen
καὶ τὸ χέρι του φιλεῖ.und küsst seine Hand.
μιὰ καὶ δυό ist anscheinend keine gebräuchl. Redewendung, im Kontext legt sich die Bed. sofort, ohne zu zögern nahe
 
Μὰ ὁ παπὰς τὴν ἁγιαστούραAber der Pope den Weihwedel
παίρνει εὐτὺς καὶ τὸν ξορκίζειnimmt sofort und exorziert ihn,
καὶ μὲ τὴ χοντρὴ μαγκούραund mit dem dicken Knüppel
στὴν αὐλὴ τὸν προβοδίζει,begleitet er ihn auf den Hof hinaus.
ἡ ἁγιαστούρα u. -στήρα Weihwedel
(ἐ)ξορκίζω anflehen, (Geister) austreiben
εὐτύς wohl = altgr. εὐθύς, K. für ἀμέσως
χοντρός, χονδρός [nd] dick, stark
ἡ μαγκούρα [ŋ] Krummstab, Knüppel
προβοδίζω hinausbegleiten
 
καὶ κρατώντας τὸ στειλιάριUnd den Stiel haltend
ἀνεβαίνει στὸ πατάρι:geht er zum Altan hinauf:
- Κόρη μου νὰ σὲ χαρῶMeine Tochter, ich bitte dich,
δυὸ λογάκια νὰ σοῦ πῶ!lass mich dir zwei Wörtchen sagen!
τὸ στειλιάρι Stiel, Griff
τὸ πατάρι Söller, Altan
νὰ σὲ χαρῶ wörtl. dass ich mich freue über dich
 
Τὴν ἁρπάζει ἀπ᾿ τὴν κοτσίδα,Er packt sie am Zopf,
τὴν πετάει στὴν ἀντρομίδαwirft sie auf den Teppich
καὶ τῆς κάνει τὰ πλευρά τηςund macht ihr ihre Rippen
μαλακὰ σὰν τὴν ...καρδιά της.weich wie ...ihr Herz.