Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 
Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου - JesusLovesYou.gr

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

Πως να μελετάς τη Βίβλο
Χρήσιμες συμβουλές για μια πιο αποδοτική και σε βάθος μελέτη της Αγίας Γραφής

Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού

 

Ο ΣΙΝΑIΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Το αρχαιότερο χειρόγραφο το οποίο περιέχει το πλήρες κείμενο της Καινής Διαθήκης και μέρος της Παλαιάς Διαθήκης στο internet

www.codexsinaiticus.org

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Αγία Γραφή: Τα βιβλία

 

 

Τα βιβλία της Βίβλου

 

Η Βίβλος διαιρείται σε δύο τμήματα την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη (Νέα Διαθήκη). Η Καινή Διαθήκη είναι συνέχεια της Παλαιάς. Μεταξύ τους υπάρχει ένα κενό διάστημα 400 ετών, στο οποίο έχουν γραφτεί τα "δευτεροκανονικά" και τα "απόκρυφα" βιβλία.

Η Βίβλος περιέχει 66 βιβλία [*] με 1.189 κεφάλαια και 31.173 χωρία (εδάφια). Τα βιβλία της Βίβλου ταξινομήθηκαν σε υποενότητες σύμφωνα με το περιεχόμενό τους και όχι χρονολογικά. Η ιουδαϊκή Βίβλος διαφέρει στην ταξινόμηση από αυτή της Βίβλου της χριστιανικής εκκλησίας.

 

Παλαιά Διαθήκη

Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι 39 και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τα Ιστορικά, τα Προφητικά και τα Ποιητικά ή Αγιόγραφα.

 

Τα Ιστορικά βιβλία (17) είναι: Γένεση, Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο, Ιησού του Ναυή, Κριτές, Ρουθ, Α' Σαμουήλ (ή Α' Βασιλέων), Β' Σαμουήλ (ή Β' Βασιλέων), Α' Βασιλέων  (ή Γ' Βασιλέων), Β' Βασιλέων (ή Δ' Βασιλέων), Α' Χρονικών (ή Α' Παραλειπομένων), Β' Χρονικών (ή Β' Παραλειπομένων), Έσδρας, Νεεμίας, Εσθήρ.

Τα πέντε πρώτα (Γένεση, Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο), ονομάζονται και Πεντάτευχος ή Νόμος (Torah). Τα επόμενα 12 μπορούν επίσης να χωριστούν σε δύο υποενότητες: από το Ιησούς του Ναυή μέχρι το Β' Χρονικών, τα οποία αναφέρονται στην περίοδο της Χαναάν και τα Έσδρας, Νεεμίας, Εσθήρ στην περίοδο της εξορίας από τη Χαναάν.

Τα Ποιητικά βιβλία (5) είναι: Ιώβ, Ψαλμοί, Παροιμίες, Εκκλησιαστής, Άσμα Ασμάτων.

Τα Προφητικά βιβλία περιέχουν δύο υποομάδες βιβλίων: τους μεγάλους και τους μικρούς προφήτες. Στους μεγάλους προφήτες ανήκουν τα εξής: Ησαΐας, Ιερεμίας, Θρήνοι, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ. Στους μικρούς προφήτες ανήκουν τα: Ωσηέ, Ιωήλ, Αμώς, Αβδιού (Οβδιού), Ιωνάς, Μιχαίας, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονίας, Αγγαίος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας.

 

 

Καινή Διαθήκη

Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι 27 και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τα Ιστορικά, τις Επιστολές και ένα Προφητικό.

Τα Ιστορικά βιβλία (5) είναι: τα 4 ευαγγέλια (Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης) και οι Πράξεις των Αποστόλων.

Οι Επιστολές (21) είναι οι εξής: Ρωμαίους, Α' Κορινθίους, Β' Κορινθίους, Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολοσσαείς, Α' Θεσσαλονικείς, Β' Θεσσαλονικείς, Α' Τιμόθεον, Β' Τιμόθεον, Τίτον, Φιλήμονα, Εβραίους, Ιακώβου, Α' Πέτρου, Β' Πέτρου, Α' Ιωάννου, Β' Ιωάννου, Γ' Ιωάννου, Ιούδα.

Οι επιστολές μπορούν επίσης να χωριστούν σε δύο υποενότητες: από τη Ρωμαίους μέχρι το Φιλήμονα, τις επιστολές του απ. Παύλου και τις καθολικές που είναι διαφόρων συγγραφέων.

Το Προφητικό βιβλίο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη.

 

Η Παλαιά Διαθήκη έχει:

39 βιβλία

929 κεφάλαια

23.214 χωρία

Μεγαλύτερο βιβλίο: Ψαλμοί

Μικρότερο βιβλίο: Αβδιού

Η Καινή Διαθήκη έχει:

27 βιβλία

260 κεφάλαια

7.959 χωρία

Μεγαλύτερο βιβλίο: Πράξεις των Αποστόλων

Μικρότερο βιβλίο: Γ’ Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα στατιστικά στοιχεία και άλλα ενδιαφέροντα [ εδώ]

[*] Η ιουδαϊκή Βίβλος έχει 66 βιβλία. Τα τρία μεγάλα χριστιανικά δόγματα (Ορθόδοξοι, Διαμαρτυρόμενοι, Ρωμαιοκαθολικοί) διαφέρουν στον αριθμό των βιβλίων που συμπεριλαμβάνουν στην Αγία Γραφή. Η Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου του JesusLovesyou.gr θεώρησε σωστό να πάρει ως βάση την ιουδαϊκή Βίβλο.  [ διάβασε περισσότερα εδώ]

 

Γενική εισαγωγή στην Αγία Γραφή: Ο σκοπός της συγγραφής της, ο κανόνας, τα κριτήρια επιλογής των βιβλίων, τα χειρόγραφα, γιατί να γραφτούν στα Ελληνικά; ποια ήταν η διάλεκτος, η αποκάλυψη του Θεού, Αγία Γραφή και προφορική παράδοση, κ.α.  [εδώ]

 

 

Home | Site Map | Επικοινωνία