Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Κοινωνία: Μήνες

 

 

Οι μήνες του Ιουδαϊκού ημερολογίου

Το Ιουδαϊκό ημερολόγιο είχε δώδεκα σεληνιακούς μήνες και έναν εμβόλιμο. Ο μήνας άρχιζε με τη νέα σελήνη και διαρκούσε 29 ή 30 ημέρες. Αρχικά δεν είχαν ονόματα (Γένεση 7:11). Μέχρι τη βαβυλώνια αιχμαλωσία χρησιμοποιούσαν τα χανανιτικά ονόματα και προς τα τέλη της βασιλείας χρησιμοποιούσαν αριθμούς (1ος, 2ος...). Μετά την αιχμαλωσία επικράτησαν τα ασσυρο-βαβυλωνιακά. Κατά την ελληνιστική περίοδο άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα μακεδονικά ονόματα (Δύστρος, Ξανθικός). Την εποχή του Ιησού καθιερώθηκαν τα ρωμαϊκά ονόματα, από τα οποία προέρχονται τα σημερινά ονόματα του ελληνικού ημερολογίου.

 

 

 

Νισάν

 

Διαβάστε επίσης:

- Γιορτές

Επαγγέλματα

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

(Νεεμίας 2:1, Έξοδος 13:4, 12:6, Αριθμοί 28:16,17)

Ο πρώτος μήνας των Εβραίων (αρχική ονομασία Αβίβ), διάρκειας 30 ημερών. Το μήνα αυτόν γιόρταζαν το Πάσχα (14) και τα πρωτογεννήματα. Επίσης γινόταν και η συγκομιδή του κριθαριού (Ρουθ 1:22). Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Μαρτίου έως 15 Απριλίου.

 

Λυγιάρ ή Ιγιάρ

(Α' Βασιλέων 6:38)

Ο 2ος μήνας των Εβραίων (αρχική ονομασία Ζίφ) διάρκειας 29 ημερών. Το μήνα αυτόν τελείωναν οι 7 εβδομάδες, και ήταν η περίοδος του θερισμού. Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Απριλίου έως 15 Μαΐου.

 

Σιβάν

(Εσθήρ 8:9)

Ο 3ος μήνας των Εβραίων, διάρκειας 30 ημερών. Το μήνα αυτόν ξεκινούσε η γιορτή των Εβδομάδων (6:Πεντηκοστή). Ήταν περίοδος για την φροντίδα των αμπελιών. Άρχιζε με τη νέα σελήνη του μήνα Μαΐου. Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

 

Θαμμούζ

Ο 4ος μήνας των Εβραίων, διάρκειας 29 ημερών. Υπήρχε η επέτειος της άλωσης της Ιερουσαλήμ (17). Το μήνα αυτόν μάζευαν τα πρώτα σταφύλια. Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

 

Αβ

Ο 5ος μήνας των Εβραίων (Αριθμοί 33:38), διάρκειας 30 ημερών. Υπήρχε η επέτειος της πυρπόλησης του ναού (9). Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου.

 

Ελούλ

(Νεεμίας 6:15)

Ο 6ος μήνας των Εβραίων, διάρκειας 29 ημερών. Το μήνα αυτόν είχαν τη συγκομιδή της ελιάς και τον τρύγο. Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου.

 

Τισρί

(Α' Βασιλέων 8:2)

Ο 7ος μήνας των Εβραίων (αρχική ονομασία Εθανίμ), διάρκειας 30 ημερών. Το μήνα αυτόν γινόταν το όργωμα, η γιορτή της Σκηνοπηγίας από 15η έως την 22η  ημέρα (Νεεμίας κεφ. 8), η γιορτή της εξιλέωσης τη 10η ημέρα (Λευιτικό 16:29-30), και η γιορτή των Σαλπίγγων (Λευιτικό 23:23-25). Την 1η ήταν η Πρωτοχρονιά. Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου.

 

Μαρχεσβάν

(Α' Βασιλέων 6:38)

Ο 8ος μήνας των Εβραίων (αρχική ονομασία Βούλ ή Μπούλ), διάρκειας 29-30 ημερών. Τη περίοδο αυτή ήταν οι πρώιμες βροχές (Δευτερονόμιο 11:14), και γινόταν η σπορά. Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου.

 

Χισλεύ (ή Κισλέβ)

(Ζαχαρίας 7:1)

Ο 9ος μήνας των Εβραίων, διάρκειας 29-30 ημερών. Η 25η μέρα ήταν η ημέρα των Εγκαινίων του ναού (Ιωάννης 10:22). Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου.

 

Τεβέθ

(Εσθήρ 2:16)

Ο 10ος μήνας των Εβραίων, διάρκειας 29 ημερών. Ήταν η εποχή των μεγάλων βροχών (Έσδρας 10:9), και ή ανοιξιάτικη ανάπτυξη. Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου.

 

Σαβάτ

(Ζαχαρίας 1:7)

Ο 11ος των Εβραίων, διάρκειας 30 ημερών. Τότε ωρίμαζαν τα χειμωνιάτικα σύκα.  Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου.

 

Αδάρ

(Εσθήρ 9:21)

Ο 12ος των Εβραίων, διάρκειας 29-30 ημερών. Ήταν η περίοδο όπου ξερίζωναν το λινάρι, καθώς και η περίοδος των όψιμων βροχών (Ιερεμίας 3:3). Την 14η ημέρα γινόταν η γιορτή Φουρείμ. Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι από 16 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου.

 

Βε-Αδάρ

Ήταν εμβόλιμος μήνας, διάρκειας 29 ημερών.

 

 

Home | Site Map | E-mail