Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

Βιβλική Ελλάδα - η Ελλάδα της Καινής Διαθήκης

Μια μοναδική μελέτη για την Ελλάδα της Καινής Διαθήκης

Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια: Κράτος

 

 

Έθνη, φυλές και αυτοκρατορίες στην Αγία Γραφή

Εάν διαβάσει κανείς τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, θα διαπιστώσει πως υπάρχουν αρκετά σημαντικά και ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία. Και πως να μην συμβαίνει αυτό αφού στις σελίδες της γράφεται ολόκληρη η ιστορία του ανθρώπινου γένους, από την αρχή του μέχρι και το τέλος! Η Αγία Γραφή είναι ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού και συγχρόνως ένα ιστορικό αλλά και προφητικό βιβλίο.

Εάν θέλει κανείς να μελετήσει σε βάθος την Αγία Γραφή θα πρέπει να γνωρίζει αρκετά από τα ιστορικά αυτά στοιχεία. Αυτό θα τον βοηθήσει να καταλάβει την περίοδο στην οποία είναι γραμμένο κάθε βιβλίο, το πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής, τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας, το σκοπό της συγγραφής του, κάτω από ποιες συνθήκες διαδραματίζονται τα γεγονότα και πολλά άλλα. Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι η διαπίστωση πως τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου εξελίσσονται με μοναδικό τρόπο, και κάτω από τη χάρη και το έλεός Του.

Στην Αγία Γραφή αναφέρονται σημαντικά στοιχεία για λαούς, φυλές και αυτοκρατορίες που σημάδεψαν την πορεία του ανθρώπου επάνω στη γη. Η Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου καταγράφει περιληπτικά τα στοιχεία αυτά, θέλοντας να δώσει μια σφαιρική εικόνα της ταυτότητας των λαών αυτών.

 

[] Η απόδοση ονομάτων και τοπωνυμιών πιθανόν να έχει διαφορές μεταξύ αρχαίων και σύγχρονων νεοελληνικών μεταφράσεων. Η Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου προσπάθησε να καταγράψει όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις αποδόσεις. Επίσης, κάποιες διαφορές σε χρονολογίες γεγονότων οφείλονται σε διαφορετικές εκτιμήσεις των ιστορικών.

Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

 

Έθνη, φυλές και αυτοκρατορίες

 

 Αιγύπτιοι | Αιθίοπες | Αμμωνίτες | Αμορραίοι | Άραβες | Αραμαίοι | Ασσύριοι

 

 Βαβυλώνιοι

 

  Δαιδανίτες

 

  Εδωμίτες | Ελαμίτες | Έλληνες | Εμμαίοι | Ευαίοι

 

  Ιεβουσαίοι | Ινδοί | Ισμαηλίτες | Ισπανοί | Ισραηλίτες

 

  Κεδμωναίοι | Κενεζαίοι | Κητιαίοι | Κίλικες | Κιμμέριοι | Κρήτες | Κύπριοι

 

  Λίβυοι | Λύδιοι

 

  Μαδιανίτες | Μήδοι | Μωαβίτες

 

  Πέρσες

 

  Σκύθες | Σουμέριοι | Σύριοι

 

  Φιλισταίοι | Φοίνικες | Φρύγες

 

  Χαλδαίοι | Χαναναίοι | Χασλουχείμ | Χετταίοι | Χορραίοι

Έλληνες στην Καινή Διαθήκη [ Διάβασε εδώ]

 

Μια πρώτη αναφορά για τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του προχριστιανικού κόσμου

1. Αιγυπτιακή αυτοκρατορία, 1600-1200 π.Χ.

2. Ασσυριακή αυτοκρατορία, 900-607 π.Χ.

3. Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, 606-536 π.Χ.

4. Περσική αυτοκρατορία, 536-330 π.Χ.

5. Ελληνική αυτοκρατορία, 330-146 π.Χ.

6. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 146 π.Χ.-476 μ.Χ.

(πηγή:Συνοπτική εγκυκλοπαίδεια της Αγίας Γραφής, Henry H. Halley)

 

 

Home | Site Map | E-mail