Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ελισαμά

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν επτά άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ελισαμά

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "ο Θεός ακούει"]

[1]  Γιος του Αμμιούδ και άρχοντας των Εβραϊμιτών κατά τη έξοδο από την Αίγυπτο και στην αρχή της πορείας τους (Αριθμοί 1:10, 2:18, 7:48,53, 10:22). Στο Α' Χρονικών 7:26, στη γενεαλογία, φέρεται ως παππούς του Ιησού του Ναυή.

[2]  Γιος του Δαβίδ που γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ (Β' Σαμουήλ 5:16, Α' Χρονικών 3:8).

[3]  Γιος του Δαβίδ (Α' Χρονικών 3:6). Ονομάζεται και Ελισουά (Β' Σαμουήλ 5:16, Α' Χρονικών 14:5).

[4]  Ισραηλίτης από την οικογένεια Δαβίδ, πατέρας του Νεθανία και παππούς του Ισμαήλ. Σκότωσε το Γεδαλία ο οποίος τοποθετήθηκε από το Ναβουχοδονόσορ άρχοντας όσων από το λαό Ιούδα είχαν παραμείνει στη γη τους (Β' Βασιλέων 25:25).

[5]  Ένας από τους δύο ιερείς που έστειλε ο βασιλιάς Ιωσαφάτ για να διδάξουν μαζί με τους λευίτες το Νόμο στο λαό (Β' Χρονικών 17:8).

[6]  Γραμματέας του Ιωακείμ, στο δωμάτιο του οποίου διαβάστηκε το βιβλίο των προφητειών του Ιερεμία (Ιερεμίας 36:12,20,21).

[7]  Γιος του Ιεκαμία (Α' Χρονικών 2:41), απόγονος του Ιεραχμεήλ.

 

 

Home | Site Map | E-mail