Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιαβείν (Ιαβίν)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν δύο άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιαβείν

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Βασιλιάς της Ασώρ, της σπουδαιότερης πόλης του βορείου τμήματος της Παλαιστίνης (Ιησούς του Ναυή 11:1). Όταν ο Ιησούς του Ναυή είχε κατορθώσει να νικήσει τους γείτονές του και είχε συγκεντρώσει τα στρατεύματά του στα Γάλγαλα (Ιησούς του Ναυή 1:7), ο Ιαβείν σε συνεργασία με τους βασιλείς άλλων φυλών που κατοικούσαν νότια της θάλασσας Γαλιλαίας, συγκέντρωσε στρατό για να τον πολεμήσει. Όμως ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναυή ότι θα παρέδιδε τους εχθρούς του Ισραήλ στα χέρια τους (Ιησούς του Ναυή 11:6). Στη μάχη που έγινε στα νερά της Μερώμ τα στρατεύματα του Ιαβείν νικήθηκαν και κυνηγήθηκαν μέχρι τη πόλη Σιδώνα. Έτσι η Ασώρ κυριεύθηκε και ο Ιαβείν θανατώθηκε  μαζί με όλο το στράτευμα του (Ιησούς του Ναυή 11:8,9).

[2]  Βασιλιάς της Χαναάν (Κριτές 4:1,2), ο οποίος μετά το θάνατο του Αώδ, υπόταξε τους Ισραηλίτες για είκοσι χρόνια, μέχρις ότου η προφήτης Δεβόρρα (Δεβόρα) και ο Βαράκ εξεγέρθηκαν εναντίον του, τον νίκησαν και τον σκότωσαν (Κριτές κεφ. 4). Το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών είναι ένας ύμνος για τη νίκη αυτή. Σε σύγχρονες μεταφράσεις αναφέρεται ως Ιαβίν.

 

 

Home | Site Map | E-mail