Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιεροάμ (Ιεροχάμ)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν επτά άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιεροάμ (Ιεροχάμ). Σε σύγχρονες μεταφράσεις σε κάποια χωρία αναφέρεται ως Ιεροάμ και σε άλλα ως Ιεροχάμ.

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Λευίτης, πατέρας του Ελκανά και παππούς του Σαμουήλ (Α' Σαμουήλ 1:1, Α' Χρονικών 6:27 ή 11, 6:34 ή 19).

[2]  Από τη φυλή Βενιαμίν, του οποίου γιοι ήταν αρχηγοί οικογενειών που κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ (Α' Χρονικών 8:27).

[3]  Από τη φυλή Βενιαμίν, πατέρας του Ιεβνιά (Ιβνεϊά), ο οποίος κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνα (Α' Χρονικών 9:8).

[4]  Πατέρας του Αδαΐα, απόγονος του Πασχώρ (Πασχούρ), ιερέα της Ιερουσαλήμ (Α' Χρονικών 9:12, Νεεμίας 11:12).

[5]  Από τη φυλή Βενιαμίν, στη πόλη Γεδώρ, πατέρας δύο αντρών που βοήθησαν τον Δαβίδ στη Σικλάγ, όταν τον κυνηγούσε ο βασιλιάς Σαούλ (Α' Χρονικών 12:7).

[6]  Πατέρας του Αζαρεήλ, άρχοντας της φυλής Δαν, επί βασιλείας Δαβίδ (Α' Χρονικών 27:22).

[7]  Πατέρας του Αζαρία, ένας από τους εκατόνταρχους ο οποίος βοήθησε τον Ιωδαέ να τοποθετήσει τον Ιωάς βασιλιά του Ιούδα (Β' Χρονικών 23:1). Η μετάφραση ΝΜΒ αναφέρει Ιωράμ αντί Ιεροχάμ.

 

 

Home | Site Map | E-mail