Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Μελχισεδέκ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "βασιλιάς δικαιοσύνης"]

Ιερέας και βασιλιάς της Σαλήμ, η οποία ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ. Όταν ο Αβραάμ νίκησε το βασιλιά Χοδολλογομόρ (Χοδολλογομέρ) και τους άλλους βασιλιάδες στη κοιλάδα Σαυή, ο Μελχισεδέκ έφερε στον Αβραάμ "άρτο και οίνο" και τον ευλόγησε στο όνομα "του Θεού του Υψίστου". Ο Αβραάμ του έδωσε το δέκα τις εκατό από τα λάφυρα των εχθρών του (Γένεση 14:18-20). Ο Μελχισεδέκ λάτρευε τον αληθινό Θεό, το Θεό του Αβραάμ, ο οποίος τον αναγνώριζε ως ιερέα.

Το όνομα Μελχισεδέκ αναφέρεται για δεύτερη φορά στο ψαλμό 110:4, όπου προφητεύεται ότι ο Μεσσίας θα είναι "ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ". Στην επιστολή προς Εβραίους το εδάφιο επαναλαμβάνεται (Εβραίους 5:6,10, 7:10,17,21). Η ερμηνεία της προσωπικότητας του Μελχισεδέκ περιγράφεται στην επιστολή: Ήταν αρχιερέας όχι από λευιτική ιεροσύνη (Εβραίους 7:11), ανώτερος από τον Αβραάμ (Εβραίους 7:7-9), χωρίς να αναφέρονται στοιχεία για τη γενεαλογία του και το θάνατο του: "αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρχήν ημερών, μήτε τέλος ζωής" (Εβραίους 7:3), γι αυτό και έχει αμετάθετη ιεροσύνη (Εβραίους 1:2-10-18).

 

 

Home | Site Map | E-mail