Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Οθνιήλ (Γοθονίηλ)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν δύο άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Οθνιήλ (Γοθονίηλ)

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

[το όνομά του σημαίνει "πνοή"]

[1]  Ο πρώτος κριτής του Ισραήλ μετά τον Ιησού του Ναυή και ελευθερωτής του από τη σκλαβιά του βασιλιά της Μεσοποταμίας Χουσάν-ρισαθαΐμ (Κουσάν-Ρισαθαΐμ). Ήταν και διοικητής του Ισραήλ για σαράντα χρόνια. Γιος του Κένεζ ή Κενά (Κριτές 3:9). Η σύζυγός του Αχσά, κόρη του Χάλεβ, είχε δοθεί στον Οθνιήλ (Γοθονίηλ) ως δώρο για την κατάκτηση της πόλης Δεβείρ ή Κιριάθ-σεφέρ (Ιησούς του Ναυή 15:17, Κριτές 1:13).

[2]  Πρόγονος του Χελδαΐ, αρχηγός της οικογένειας των Νετωφαθιτών (Α' Χρονικών 27:15).

 

 

Home | Site Map | E-mail