Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Σεβά

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν επτά άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Σεβά

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Γιος του Ρααμά (Ραγμά) και εγγονός του Χους (Γένεση 10:7, Α' Χρονικών 1:9), ο λαός του οποίου κατοικούσε στη νότια Αραβία.

[2]  Γιος του Ιοκτάν (Ιεκτάν), εγγονός του Έβερ (Γένεση 10:28, Α' Χρονικών 1:22), πιθανόν ο ιδρυτής του βασιλείου των Σεβαίων ή της Σεβά, στη νότια Αραβία.

[3]  Ο μεγαλύτερος γιος του Ιοξάν, γιου του Αβραάμ, από τη δούλη του Χεττούρα (Γένεση 25:3, Α' Χρονικών 1:32).

[4]  Γραμματέας του Δαβίδ (Β' Σαμουήλ 20:25). Ταυτίζεται με τον Σεραΐα (Β' Σαμουήλ 8:17).

[5]  Γιος του Βιχρεί (Βιχρί), από τη φυλή Βενιαμίν. Παρακινούμενος από φθόνο κατά της φυλής Ιούδα που μεγάλωνε σε δύναμη κάτω από την αρχηγεία του Δαβίδ, ο Σεβά οργάνωσε ανταρσία κατά του Δαβίδ. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής ήταν να πολιορκηθεί από τον αρχιστράτηγο του Δαβίδ Ιωάβ, στην Αβέλ-βαιθ-μααχά, και κατόπιν διαταγής μιας σοφής γυναίκας οι πολιορκημένοι του έκοψαν το κεφάλι και το έριξαν από το τείχος της πόλης. Έτσι ο θυμός του Ιωάβ σταμάτησε και η ανταρσία του Σεβά να έχει άδοξο τέλος. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας του Σεβά ήταν η βασιλεία του Δαβίδ να απλωθεί και αν στερεωθεί πάνω σε όλο το λαό Ισραήλ (Β' Σαμουήλ κεφ. 20).

[6]  Γιος του Χάλεβ, από την παλλακίδα του Μααχά, γενάρχης φυλής (Α' Χρονικών 2:49).

[7]  Αρχηγός πατριάς (συγγένειας) της φυλής Γαδ (Α' Χρονικών 5:13).

[*] Υπήρχε επίσης πηγάδι που λεγόταν Σεβά (Γένεση 26:32,33), όπως επίσης και το βασίλειο της Σεβά που ήταν περίφημο για τον πλούτο του και γνωστό για την επίσκεψη που έκανε η βασίλισσά του στον Σολομώντα (Α' Βασιλέωνν 10:1-13, Β' Χρονικών 9:1-12). Οι κάτοικοί του αναφέρονται σαν έμποροι πολύτιμων λίθων και λιβανιού (Ησαΐας 60:6, Ιερεμίας 6:20), καθώς και δούλων (Ιώβ 1:15, Ιωήλ 3:8). Αναφέρεται και ως Σαβά (Ιεζεκιήλ 27:22).

 

 

Home | Site Map | E-mail