Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ωάμ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Αμορραίος, βασιλιάς της Χεβρών (Ιησούς του Ναυή 10:3), ο οποίος μαζί με άλλους βασιλιάδες και τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ Αδωνισεδέκ συμμάχησαν εναντίον των κατοίκων της Γαβαών. Ο Κύριος όμως νίκησε τον Ωάμ και τους άντρες του. Ο Ιησού του Ναυή καταδίωξε τους βασιλιάδες μέχρι τη σπηλιά Μακκηδά, εκεί όπου κρύφτηκαν, και αφού τους έσφαξε τους, πρώτα τους κρέμασε και έπειτα τους έριξε μέσα στη σπηλιά (Ιησούς του Ναυή 10:1-27).

 

 

Home | Site Map | E-mail