Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ωρ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν τρία άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ωρ

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Ένας από αυτούς που ανέβηκαν στην κορυφή του όρους Ωρ μαζί με το Μωυσή και τον Ααρών, όταν οι Ισραηλίτες πολέμησαν κατά του Αμαλήκ στη Ραφιδίν (Έξοδος 17:10). Ο Ωρ μαζί με τον Ααρών κράταγαν τα χέρια του Μωυσή (Έξοδος 17:12), όταν κατ' εντολή του Θεού τα σήκωνε προκειμένου να νικούν οι Ισραηλίτες. Ο Ωρ αναφέρεται και πάλι όταν ο Μωυσής τον άφησε μαζί με τον Ααρών για να ασχολούνται με τις υποθέσεις των Ισραηλιτών, όταν αυτός ανέβηκε στο όρος Σινά (Έξοδος 24:14). Η ιουδαϊκή παράδοση τον φέρει ως σύζυγο της Μαριάμ, αδερφής του Μωυσή.

[2]  Παππούς του Βεσελεήλ της φυλής του Ιούδα (Έξοδος 31:2, 35:30, 38:22, Β' Χρονικών 1:5). Στο Α' Χρονικών 2:19,20, αναφέρεται ότι ο Χάλεβ, σύζυγός της Εφράθ, ήταν πατέρας του Ωρ, ο οποίος ήταν παππούς του Βεζελεήλ. Όμως στο Α' Χρονικών 2:50, ο Χάλεβ αναφέρεται σαν γιος του Ωρ, πρωτότοκου της Εφραθά. Στο Α' Χρονικών 4:1 ο Ωρ αναφέρεται σαν απόγονους του Ιούδα, αλλά στο Α' Χρονικών 4:4 καλείται "πρωτότοκος της Εφραθά, ιδρυτή της Βηθλεέμ". Η ιουδαϊκή παράδοση ταυτίζει τον ταυτίζει με τον Ωρ [1].

[3]  Πατέρας του Ρεφαΐα (Νεεμίας 3:9). Σε σύγχρονες μεταφράσεις (ΝΜΒ) αναφέρεται ως Χουρ.

[*] Υπάρχουν και δύο βουνά που ονομάζονται Ωρ. Στο πρώτο πέθανε και τάφηκε εκεί ο Ααρών (Αριθμοί 20:22-29, 33:37-41, Δευτερονόμιο 32:50), ενώ το δεύτερο ήταν σύνορο της χώρας των Ισραηλιτών (Αριθμοί 34:7,8).

 

 

Home | Site Map | E-mail