Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ωρήβ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Αρχηγός της Μαδιάμ επί εποχής Γεδεών. Συνελήφθηκε μαζί με το Ζηβ (Ζεέβ), αρχηγό κι αυτόν των Μαδιανιτών κατά τη μάχη εναντίον του Γεδεών, τους οποίους και αποκεφάλισαν ((Κριτές 7:7-25). Οι τοποθεσίες όπου θανατώθηκαν πήραν το όνομά τους στη μνήμη τους. Ο τόπος όπου θανατώθηκε ο Ωρήβ ονομάστηκε "βράχος Ωρήβ" (Κριτές 7:25). Εκατοντάδες χρόνια αργότερα ο Ασάφ αναφέρει αυτά τα γεγονότα στο ψαλμό (83:9-12 ή 10-13). Ο βράχος Ωρήβ αναφέρεται και από τον προφήτη Ησαΐα (10:26) τονίζοντας την καταστροφή των Μαδιανιτών.

 

 

Home | Site Map | E-mail