Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ζαβάδ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν έξη άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ζαβάδ

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Γιος της Σιμεάθ της Αμμωνίτισας, ο οποίος μαζί με τον Ιωζαβάδ σκότωσε το βασιλιά Ιωάς (Β' Χρονικών 24:26). Αργότερα και οι δύο θανατώθηκαν από το γιο του Ιωάς, βασιλιά Αμασία (Β' Χρονικών 25:3), τα παιδιά τους όμως σώθηκαν σύμφωνα με την εντολή του Μωσαϊκού νόμου που όριζε ότι " τα παιδιά δεν επιτρεπόταν να τιμωρούνται με θάνατο για αμαρτίες των γονέων τους..." (Β' Χρονικών 25:4, Δευτερονόμιο 24:16). Στο Β' Βασιλέων 12:21 αναφέρεται και ως Ιωζαχάρ (Ιωζαβάδ σε σύγχρονες μεταφράσεις).

[2]  Ισραηλίτης, γιος του Ταχάθ και πατέρας του Σουθαλά (Σαθαλάχ) από τη φυλή Εφραΐμ (Α' Χρονικών 7:21).

[3]  Γιος του Νάθαν, εγγονός του Ατθαΐ (Αταΐ). Αναφέρεται και ως "γιος του Ααλαΐ (Αχλάι)" (Α' Χρονικών 11:41) και ως γιος του Νάθαν (Α' Χρονικών 2:36). Ήταν ένας από τους επίλεκτους πολεμιστές του Δαβίδ.

[4]  Ισραηλίτης, γιος του Ζατθού (Ζαττού), ο οποίος κατόπιν εντολής του Έσδρα έδιωξε τη ξένη γυναίκα του είχε φέρει στην Ιερουσαλήμ, μετά την επιστροφή από την εξορία στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:27).

[5]  Ισραηλίτης, γιος του Ασούμ (Χασούμ), ο οποίος κατόπιν εντολής του Έσδρα έδιωξε τη ξένη γυναίκα του είχε φέρει στην Ιερουσαλήμ, μετά την επιστροφή από την εξορία στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:33).

[6]  Ισραηλίτης, γιος του Νεβώ (Έσδρας 10:43), ο οποίος κατόπιν εντολής του Έσδρα έδιωξε τη ξένη γυναίκα του είχε φέρει στην Ιερουσαλήμ, μετά την επιστροφή από την εξορία στη Βαβυλώνα.

 

 

Home | Site Map | E-mail