Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ζεβαδίας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν εννέα άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ζεβαδίας

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Ιερέας, γιος του Ιμμήρ, ο οποίος είχε παντρευτεί ξένη γυναίκα κατά την εξορία των Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα, και την οποία έδιωξε κατά την επιστροφή του στην Ιερουσαλήμ κατόπιν εντολής του Έσδρα (Έσδρας 10:20), το 456 π.Χ.

[2]  Γιος του Βεριά από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Χρονικών 8:15).

[3]  Γιος του Ελφαάλ (Ελπαάλ) από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Χρονικών 8:17). Σε σύγχρονες μεταφράσεις αναφέρεται ως Ζαβαδίας.

[4]  Ένας από τους δύο γιους του Ιεροάμ, από τη Γεδώρ. Ήρθε να βοηθήσει το Δαβίδ στη Σικλάγ όταν τον κυνηγούσε ο βασιλιάς Σαούλ (Α' Χρονικών 12:7). Ήταν οπλισμένος με τόξα, ικανός να χρησιμοποιεί και το δεξί και το αριστερό χέρι (Α' Χρονικών 12:2).

[5]  Λευίτης ο οποίος στάλθηκε από το βασιλιά Ιωσαφάτ για να διδάξει το Νόμο του Θεού στους Ιουδαίους (Β' Χρονικών 17:8).

[6]  Γιος του Ασαήλ, αδερφού του Ιωάβ, αξιωματικός για τον τέταρτο μήνα στο στρατό του Δαβίδ (Α' Χρονικών 27:7).

[7]  Τρίτος γιος του Μεσελεμία του Κορίτη, πυλωρός στο ναό επί εποχής Δαβίδ (Α' Χρονικών 26:2).

[8]  Γιος του Ισμαήλ και άρχοντας της φυλής Ιούδα επί εποχής Ιωσαφάτ (Β' Χρονικών 19:11).

[9]  Γιος του Μιχαήλ από τη φυλή Σεφατία, ο οποίος επέστρεψε από την εξορία στη Βαβυλώνα μαζί με τον Έσδρα (Έσδρας 8:8,9), το 457 π.Χ.

 

 

Home | Site Map | E-mail