Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ζοροβάβελ ή Σασαβασσάρ (Σεσαβασσάρ)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Ονομάζεται και Σασαβασσάρ (Σεσαβασσάρ, Έσδρας 1:8,11, 5:14). Γιος του Σαλαθιήλ (Έσδρας 3:2, Αγγαίος 1:1) και εγγονός του βασιλιά Ιεχονία (Ματθαίος 1:12). Στο Α' Χρονικών 3:19 αναφέρεται ως γιος του Φεδαΐα (Πεδαΐα) αδερφού του Σαλαθιήλ. Πιθανόν ο Σαλαθιήλ να πέθανε χωρίς να αφήσει απόγόνους και ο ανιψιός του Ζοροβάβελ έγινε ο κληρονόμος του, γι αυτό και καλείται γιος του (Έξοδος 2:10). Μια άλλη εκδοχή είναι ο αδερφός του να παντρεύτηκε τη χήρα γυναίκα του και ο Ζοροβάβελ να έγινε γιος του Σαλαθιήλ σύμφωνα με το νόμο (Δευτερονόμιο 25:5-10). Αναφέρεται και στο γενεαλογικό κατάλογο του Ιησού Χριστού ως ένας από τους προπάτορες του Ιωσήφ, συζύγου της Παρθένου Μαρίας (Ματθαίος 1:13, Λουκάς 3:27). Είχε επτά γιους και μία κόρη (Α' Χρονικών 3:19). Ο Ζοροβάβελ ήταν κληρονόμος του θρόνου του Ιούδα (Α' Χρονικών 3:17-19).

Όταν ο βασιλιάς Κύρος επέτρεψε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στη γη των προγόνων τους, τοποθέτησε το Ζοροβάβελ έπαρχο της Ιουδαίας και επιστάτη για τα σκεύη του Ναού του Θεού (Έσδρας 1:8,11, 5:14, αναφέρεται με το όνομα Σασαβασσάρ). Όταν οι Ιουδαίοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και άρχισαν την ανοικοδόμηση του Ναού, οι Σαμαρείτες που ήταν εχθροί τους, ζήτησαν από το Ζοροβάβελ να συνεργασθούν στην ανοικοδόμηση του. Οι Ιουδαίοι αρνήθηκαν και τότε οι Σαμαρείτες έστειλαν συκοφαντική επιστολή στους βασιλιάδες των Περσών Ασσουήρη και Αρταξέρξη, για δήθεν προετοιμαζόμενη εξέγερση των Ιουδαίων (Έσδρας 4:1-16), με αποτέλεσμα να πετύχουν τη διακοπή των εργασιών στο Ναό (Έσδρας 4:17-24). Όμως το 520 π.Χ. οι εργασίες ξανάρχισαν (Έσδρας 5:2) και μετά από τέσσερα χρόνια ο Ναός επισκευάστηκε. Ακολούθησαν τα εγκαίνια του Ναού, με μεγάλη γιορτή τις ημέρες του Πάσχα (Έσδρας 6:16-22).

 

 

Home | Site Map | E-mail