Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Μέτρα & Σταθμά: Μονάδες μέτρησης όγκου

 

 

Μονάδες μέτρησης όγκου στην εποχή της Βίβλου

 

 

 

 

Βαθ (ελληνικά Βάτος)

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Νομίσματα

- Μονάδες μήκους

- Μονάδες βάρους

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

(Ησαΐας 5:10, Ιεζεκιήλ 45:11, Α' Βασιλέων 7:26)

Μονάδα μέτρησης όγκου στερεών και υγρών. Χρησίμευε για το μέτρημα νερού (Α' Βασιλέων 7:26), κρασιού (Ησαΐας 5:10) και λαδιού (Β' Χρονικών 2:10). Ίσο με ένα εφά (40 λίτρα). Με τα σημερινά μέτρα αναλογεί περίπου σε 33 κιλά.

 

Γομόρ

(Έξοδος 16:32,33,36, Λευιτικό 5:11)

Μονάδα μέτρησης όγκου στερεών στη Π.Δ. Ήταν το ένα δέκατο του εφά (4 λίτρα).

 

Εφά

(Ησαΐας 5:10, Έξοδος 16:36, Ιεζεκιήλ 45:11)

Μονάδα μέτρησης όγκου στερεών στη Π.Δ. Ίσο με ένα βαθ (40 λίτρα).

 

Ιν (Χιν)

(Έξοδος 29:40, 30:24)

Μονάδα μέτρησης όγκου υγρών στη Π.Δ. Ίσο με 12 λογ (6,5 λίτρα).

 

Κάβος

(Β' Βασιλέων 6:25)

Μονάδα μέτρησης όγκου υγρών στη Π.Δ., περίπου 1,2 λίτρα.

 

Κόρος

Μονάδα μέτρησης όγκου στερεών στη Κ.Δ. 525 λίτρα περίπου.

 

Λίτρo

(Ιωάννης 12:3, 19:39)

Μέτρο χωρητικότητας ρευστών.

 

Λογ

(Λευιτικό 14:10,15)

Μονάδα μέτρησης όγκου υγρών στη Π.Δ., περίπου 0,3 λίτρα.

 

Μέτρο

(Ιωάννης 2:6)

Πιθάρι χωρητικότητας 1 βαθ (40 λίτρα).

 

Μόδιο

(Λουκάς 16:7)

Μονάδα μέτρησης όγκου υγρών στη Κ.Δ.

 

Ξέστης

(Μάρκος 7:4,8)

Μονάδα μέτρησης όγκου υγρών στους χρόνους της Κ.Δ., περίπου 0,3 λίτρα. Ήταν μικρό πήλινο σκεύος και χρησιμοποιείτο για κρασί ή νερό.

 

Χοίνιξ

(Αποκάλυψη 6:6)

Μονάδα μέτρησης όγκου στερεών στη Κ.Δ., περίπου 1-1,2 λίτρα.

 

Χομόρ

(Λευιτικό 27:16, Ησαΐας 5:10, Ωσηέ 3:2)

Μονάδα μέτρησης όγκου στερεών στη Π.Δ. Το ένα εκατοστό του γομόρ ή ίσο με 10 βαθ (400 λίτρα).

 

 

Home | Site Map | Επικοινωνία