Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα


 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Μέτρα & Σταθμά: Νομίσματα

 

 

Νομίσματα στην εποχή της Βίβλου

 

 

 

 

Αργύριο

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Μονάδες μήκους

- Μονάδες βάρους

- Μονάδες όγκου

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

(Γένεση 20:16, 37:28, Ματθαίος 26:15, 27:3-9, Μάρκος 14:11, Πράξεις 3:6, 7:16, 20:33, Α' Πέτρου 1:18)

Αργυρή μονάδα νομίσματος. Η πρώτη αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται στην περίπτωση όπου ο Αβιμέλεχ έδωσε χίλια αργύρια στον Αβραάμ (Γένεση 20:16). Αργότερα η Μαδιανίτες πούλησαν τον Ιωσήφ στους Ισμαηλίτες, για 20 αργύρια (Γένεση 37:28). Στην Καινή Διαθήκη συναντάμε αρκετές αναφορές. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού για 30 αργύρια.

 

Ασσάριο

(Ματθαίος 10:29, Λουκάς 12:6)

Χάλκινο ρωμαϊκό νόμισμα, ισοδυναμούσε με το 1/16 του αργυρού δηναρίου. Στις παραπάνω παραπομπές της Καινής Διαθήκης αναφέρεται ότι ένα ασσάριο ήταν η τιμή δύο στρουθίων (σπουργίτι).

 

Δηνάριο

(Λουκάς 20:24, Ματθαίος 20:2, Αποκάλυψη 6:6)

Ρωμαϊκό νόμισμα, δύο αξιών, το ασημένιο και το χρυσό. Το χρυσό ισοδυναμούσε με 25 ασημένια δηνάρια ή 1600 κοδράντες, ή 25 δραχμές. Το ασημένιο ισοδυναμούσε με 16 ασσάρια ή 1 εβραϊκό σίκλο. Κατά την εποχή του Νέρωνα το ασημένιο ισοδυναμούσε με 1 δραχμή.  Έφερε την εικόνα του εκάστοτε αυτοκράτορα (Λουκάς 20:24) και θεωρείτο ικανοποιητική αμοιβή για ένα αγροτικό ημερομίσθιο (Ματθαίος 20:2). Το δηνάριο που έδειξαν στον Κύριο (Ματθαίος 22:19,21) έφερε την εικόνα του Καίσαρα Τιβέριου.

 

Δίδραχμο

(Ματθαίος 17:24)

Αργυρό ελληνικό νόμισμα. Στην αρχαία Κόρινθο υπήρχαν τρίδραχμα με παράσταση το κεφάλι της Αθηνάς, και στην Έφεσο τετράδραχμα.

 

Δραχμή

(Λουκάς 15:8)

Αργυρό ελληνικό νόμισμα ισοδυναμούσε με 1 ρωμαϊκό δηνάριο (16 ασσάρια). Αναφέρεται στην παραβολή της χαμένης δραχμής. Η μία αττική δραχμή αντιστοιχούσε με ένα εργατικό μεροκάματο.

 

Κοδράντης

(Μάρκος 12:42)

Ρωμαϊκό νόμισμα, ισοδυναμούσε με 2 λεπτά. Ήταν 1/64 του ασημένιου ρωμαϊκού δηναρίου και το 1/1600 του χρυσού δηναρίου.

 

Λεπτό

(Μάρκος 12:42, Λουκάς 12:59, 21:2)

Ρωμαϊκό νόμισμα της Καινής Διαθήκης που χρησιμοποιούσαν στην Παλαιστίνη. Ήταν από μπρούντζο και από το μικρότερο σε αξία στην εποχή του Χριστού. Ισοδυναμούσε με μισό κοδράντη ή το τέταρτο του ρωμαϊκού Ας.

 

Μνα

(Ιεζεκιήλ 45:12, Λουκάς 19:13,16,18,20,24,25)

Ελληνικό νόμισμα και εβραϊκή μονάδα βάρους, Στην Καινή Διαθήκη η ελληνική μνα (1 μνά =25 τετράδραχμα ή 100 αττικές δραχμές, ή 600 οβολούς), ισοδυναμούσε με 30 εβραϊκούς σίκλους και 100 ρωμαϊκά δηνάρια (δες και μονάδες βάρους).

 

Σίκλο (Σέκελ)

(Έξοδος 30:13, Ιεζεκιήλ 45:12, Β' Βασιλέων 24:15)

Ασημένιο ιουδαϊκό νόμισμα και μονάδα βάρους. Ήταν εντολή του Θεού ο κάθε Ισραηλίτης πάνω των είκοσι ετών, το λιγότερο, πάνω από μισό σίκλο να δίνει προσφορά (Έξοδος 30:13). Ο σίκλος της προσφοράς προς τον Θεό λεγόταν και "σίκλος του αγιαστηρίου" ή "σίκλος του αγίου" (Λευιτικό 5:15, Αριθμοί 3:47). Ο Αβραάμ αγόρασε αγρό από τον Εφρών έναντι του πόσού των 400 σίκλων (Γένεση 23:1516). - [δες και μονάδες βάρους]

 

Τάλαντο

(Ματθαίος 18:24, Έξοδος 38:24-25, Εσθήρ 3:9)

Νόμισμα αρκετών αρχαίων λαών και μονάδα βάρους. Το ελληνικό τάλαντο της Καινής Διαθήκης ζύγιζε 30 κιλά και ισοδυναμούσε με 60 μνες, η 240 χρυσά ρωμαϊκά νομίσματα. Τα τάλαντα των Εβραίων διακρίνονταν σε χρυσά που ισοδυναμούσε με 300 σίκλους (Έξοδος 38:25-27) και αργυρά ίσα με το μισό των χρυσών (Έξοδος 30:13,15, 38:25,28). Στην Καινή Διαθήκη υπονοείται το συριακό τάλαντο, που ήταν ίσο με χίλιες διακόσιες αττικές δραχμές. Γενικά στη Αγία Γραφή το τάλαντο αναφέρεται σαν ποσό μεγάλης αξίας (Ματθαίος 18:24, Έξοδος 38:24), ή μεγάλης ποσότητας. Ο Αμών υποσχέθηκε στον Ασουήρη δέκα χιλιάδες τάλαντα ως αμοιβή για την εξολόθρευση των Ισραηλιτών, ενώ η βασίλισσα της Σεβά έδωσε στο Σολομώντα 120 χρυσά τάλαντα (Α' Βασιλέων 10:10). Για τη κατασκευή της Σκηνής του Μαρτυρίου ξοδεύτηκαν 29 τάλαντα και 730 σίκλοι. Χαρακτηριστική αναφορά γίνεται στη παραβολή των ταλάντων (Ματθαίος 25:14-30).

 

Τετράδραχμο (Στατήρας)

(Ματθαίος 17:27)

Ελληνικό ασημένιο νόμισμα, στην Καινή Διαθήκη ισοδυναμούσε με 4 ρωμαϊκά δηνάρια, ή 1 εβραϊκό σίκλο.

 

 

Home | Site Map | Επικοινωνία