Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 
Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου - JesusLovesYou.gr

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

   

 

πρόγραμμα μελέτης της Αγίας Γραφής σε 1 χρόνο

Greek Version English Version

 

Ετήσιο εβδομαδιαίο πλάνο

Week

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sanday

1

Genesis
1-3

Joshua
1-5

Psalm
1-2

Job

1-2

Isaiah
1-6

Matthew
1-2

Romans
1-2

2

Genesis
4-7

Joshua
6-10

Psalm
3-5

Job
3-4

Isaiah
7-11

Matthew
3-4

Romans
3-4

3

Genesis
8-11

Joshua
11-15

Psalm
6-8

Job
5-6

Isaiah
12-17

Matthew
5-7

Romans
5-6

4

Genesis
12-15

Joshua
16-20

Psalm
9-11

Job
7-8

Isaiah
18-22

Matthew
8-10

Romans
7-8

5

Genesis
16-19

Joshua
21-24

Psalm
12-14

Job
9-10

Isaiah
23-28

Matthew
11-13

Romans
9-10

6

Genesis
20-23

Judges
1-6

Psalm
15-17

Job
11-12

Isaiah
29-33

Matthew
14-16

Romans
11-12

7

Genesis
24-27

Judges
7-11

Psalm
18-20

Job
13-14

Isaiah
34-39

Matthew
17-19

Romans
13-14

8

Genesis
28-31

Judges
12-16

Psalm
21-23

Job
15-16

Isaiah
40-44

Matthew
20-22

Romans
15-16

9

Genesis
32-35

Judges
17-21

Psalm
24-26

Job
17-18

Isaiah
45-50

Matthew
23-25

1 Corinth.

1-2

10

Genesis
36-39

Ruth

Psalm
27-29

Job
19-20

Isaiah
51-55

Matthew
26-28

1 Corinth.

3-4

11

Genesis
40-43

1 Samuel

1-5

Psalm
30-32

Job
21-22

Isaiah
56-61

Mark
1-2

1 Corinth.

5-6

12

Genesis
44-47

1 Samuel
6-10

Psalm
33-35

Job
23-24

Isaiah
62-66

Mark
3-4

1 Corinth.

7-8

13

Genesis
48-50

1 Samuel

11-15

Psalm
36-38

Job
25-26

Jeremiah
1-6

Mark
5-6

1 Corinth.

9-10

14

Exodus
1-4

1 Samuel
16-20

Psalm
39-41

Job
27-28

Jeremiah
7-11

Mark
7-8

1 Corinth.

11-12

15

Exodus

5-8

1 Samuel
21-25

Psalm
42-44

Job
29-30

Jeremiah
12-16

Mark
9-10

1 Corinth.

13-14

16

Exodus
9-12

1 Samuel
26-31

Psalm
45-47

Job
31-32

Jeremiah
17-21

Mark
11-12

1 Corinth.

15-16

17

Exodus
13-16

2 Samuel
1-4

Psalm
48-50

Job
33-34

Jeremiah
22-26

Mark
13-14

2 Corinth.
1-3

18

Exodus
17-20

2 Samuel
5-9

Psalm
51-53

Job
35-36

Jeremiah

27-31

Mark
15-16

2 Corinth.
4-5

19

Exodus
21-24

2 Samuel
10-14

Psalm
54-56

Job
37-38

Jeremiah

32-36

Luke
1-2

2 Corinth.
6-8

20

Exodus
25-28

2 Samuel
15-19

Psalm
57-59

Job
39-40

Jeremiah

37-41

Luke
3-4

2 Corinth.
9-10

21

Exodus
29-32

2 Samuel
20-24

Psalm
60-62

Job
41-42

Jeremiah
42-46

Luke
5-6

2 Corinth.

11-13

22

Έξοδος
33-36

1 Kings
1-4

Psalm
63-65

Proverbs
1

Jeremiah
47-52

Luke
7-8

Galatians
1-3

23

Exodus
37-40

1 Kings
5-9

Psalm
66-68

Proverbs
2-3

Lament.

Luke
9-10

Galatians

4-6

24

Leviticus
1-3

1 Kings
10-13

Psalm
69-71

Proverbs
4

Ezekiel
1-6

Luke
11-12

Ephesians
1-3

25

Leviticus
4-6

1 Kings
14-18

Psalm
72-74

Proverbs
5-6

Ezekiel

7-12

Luke
13-14

Ephesians
4-6

26

Leviticus
7-9

1 Kings
19-22

Psalm
75-77

Proverbs
7

Ezekiel
13-18

Luke
15-16

Philippians
1-2

27

Leviticus
10-12

2 Kings
1-5

Psalm
78-80

Proverbs
8-9

Ezekiel
19-24

Luke
17-18

Philippians
3-4

28

Leviticus
13-15

2 Kings
6-10

Psalm
81-83

Proverbs
10

Ezekiel
25-30

Luke
19-20

Colossians
1-2

29

Leviticus
16-18

2 Kings
11-15

Psalm
84-86

Proverbs

11-12

Ezekiel
31-36

Luke
21-22

Colossians
3-4

30

Leviticus
19-21

2 Kings
16-20

Psalm
87-89

Proverbs
13

Ezekiel
37-42

Luke
23-24

1 Thessal.
1-3

31

Leviticus

22-24

2 Kings
21-25

Psalm
90-92

Proverbs
14-15

Ezekiel
43-48

John

1-2

1 Thessal.
4-5

32

Leviticus
25-27

1 Chronic.
1-4

Psalm
93-95

Proverbs
16

Daniel
1-6

John
3-4

2 Thessal.

33

Numbers
1-4

1 Chronic.
5-9

Psalm
96-98

Proverbs
17-18

Daniel
7-12

John
5-6

1 Timothy
1-3

34

Numbers
5-8

1 Chronic.
10-14

Psalm
99-101

Proverbs
19

Hosea
1-7

John
7-9

1 Timothy
4-6

35

Numbers
9-12

1 Chronic.
15-19

Psalm
102-104

Proverbs
20-21

Hosea
8-14

John
10-12

2 Timothy
1-2

36

Numbers
13-16

1 Chronic.

20-24

Psalm
105-107

Proverbs
22

Joel

John
13-15

2 Timothy
3-4

37

Numbers
17-20

1 Chronic.
25-29

Psalm
108-110

Proverbs
23-24

Amos
1-4

John
16-18

Titus

38

Numbers
21-24

2 Chronic.
1-5

Psalm
111-113

Proverbs
25

Amos
5-9

John
19-21

Philemon

39

Numbers
25-28

2 Chronic.
6-10

Psalm
114-116

Proverbs
26-27

Obadiah

Acts
1-2

Hebrews
1-4

40

Numbers
29-32

2 Chronic.
11-15

Psalm
117-118

Proverbs
28

Jonah

Acts
3-4

Hebrews
5-7

41

Numbers
33-36

2 Chronic.
16-20

Psalm
119

Proverbs
29-30

Micah

Acts
5-6

Hebrews
8-10

42

Deuteron.
1-3

2 Chronic.
21-24

Ψαλμοί
120-121

Proverbs
31

Nahum

Acts
7-8

Hebrews
11-13

43

Deuteron.
4-6

2 Chronic.
25-28

Psalm
122-124

Ecclesias.
1-2

Habakkuk

Acts
9-10

James
1-3

44

Deuteron.

7-9

2 Chronic.
29-32

Psalm
125-127

Ecclesias.
3-4

Zephaniah

Acts
11-12

James
4-5

45

Deuteron.
10-12

2 Chronic.
33-36

Psalm
128-130

Ecclesias.
5-6

Haggai

Acts
13-14

1 Peter
1-3

46

Deuteron.
13-15

Ezra
1-5

Psalm

131-133

Ecclesias.
7-8

Ζαχαρίας
1-7

Acts
15-16

1 Peter
4-5

47

Deuteron.
16-19

Ezra
6-10

Psalm
134-136

Ecclesias.
9-10

Zachariah
8-14

Acts
17-18

2 Peter

48

Deuteron.
20-22

Nehemiah
1-4

Psalm
137-139

Ecclesias.
11-12

Malachi

Acts
19-20

1 John
1-3

49

Deuteron.
23-25

Nehemiah
5-9

Psalm
140-142

Song
1-2

Revelation
1-6

Acts
21-22

1 John
4-5

50

Deuteron.
26-28

Nehemiah
10-13

Psalm
143-145

Song
3-4

Revelation
7-11

Acts
23-24

2 John

51

Deuteron.
29-31

Esther
1-5

Psalm
146-148

Song
5-6

Revelation
12-17

Acts
25-26

3 John

52

Deuteron.
32-34

Esther
6-10

Psalm
149-150

Song
7-8

Revelation
18-22

Acts
27-28

Jude

 

 

[] δες επίσης ετήσιο Μηνιαίο πλάνο

 

Home | Site Map | E-mail