Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 
Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου - JesusLovesYou.gr

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

   

 

πρόγραμμα μελέτης της Αγίας Γραφής σε 1 χρόνο

Greek Version English Version

 

Ετήσιο εβδομαδιαίο πλάνο

Εβδομ.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

1

Γένεση
1-3

Ι. Ναυή
1-5

Ψαλμοί
1-2

Ιώβ

1-2

Ησαΐας
1-6

Ματθαίος
1-2

Ρωμαίους
1-2

2

Γένεση
4-7

Ι. Ναυή
6-10

Ψαλμοί
3-5

Ιώβ
3-4

Ησαΐας
7-11

Ματθαίος
3-4

Ρωμαίους
3-4

3

Γένεση
8-11

Ι. Ναυή
11-15

Ψαλμοί
6-8

Ιώβ
5-6

Ησαΐας
12-17

Ματθαίος
5-7

Ρωμαίους
5-6

4

Γένεση
12-15

Ι. Ναυή
16-20

Ψαλμοί
9-11

Ιώβ
7-8

Ησαΐας
18-22

Ματθαίος
8-10

Ρωμαίους
7-8

5

Γένεση
16-19

Ι. Ναυή
21-24

Ψαλμοί
12-14

Ιώβ
9-10

Ησαΐας
23-28

Ματθαίος
11-13

Ρωμαίους
9-10

6

Γένεση
20-23

Κριτές
1-6

Ψαλμοί
15-17

Ιώβ
11-12

Ησαΐας
29-33

Ματθαίος
14-16

Ρωμαίους
11-12

7

Γένεση
24-27

Κριτές
7-11

Ψαλμοί
18-20

Ιώβ
13-14

Ησαΐας
34-39

Ματθαίος
17-19

Ρωμαίους
13-14

8

Γένεση
28-31

Κριτές
12-16

Ψαλμοί
21-23

Ιώβ
15-16

Ησαΐας
40-44

Ματθαίος
20-22

Ρωμαίους
15-16

9

Γένεση
32-35

Κριτές
17-21

Ψαλμοί
24-26

Ιώβ
17-18

Ησαΐας
45-50

Ματθαίος
23-25

1 Κορινθίους

1-2

10

Γένεση
36-39

Ρουθ

Ψαλμοί
27-29

Ιώβ
19-20

Ησαΐας
51-55

Ματθαίος
26-28

1 Κορινθίους

3-4

11

Γένεση
40-43

1 Σαμουήλ

1-5

Ψαλμοί
30-32

Ιώβ
21-22

Ησαΐας
56-61

Μάρκος
1-2

1 Κορινθίους

5-6

12

Γένεση
44-47

1 Σαμουήλ
6-10

Ψαλμοί
33-35

Ιώβ
23-24

Ησαΐας
62-66

Μάρκος
3-4

1 Κορινθίους

7-8

13

Γένεση
48-50

1 Σαμουήλ

11-15

Ψαλμοί
36-38

Ιώβ
25-26

Ιερεμίας
1-6

Μάρκος
5-6

1 Κορινθίους

9-10

14

Έξοδος
1-4

1 Σαμουήλ
16-20

Ψαλμοί
39-41

Ιώβ
27-28

Ιερεμίας
7-11

Μάρκος
7-8

1 Κορινθίους

11-12

15

Έξοδος
5-8

1 Σαμουήλ
21-25

Ψαλμοί
42-44

Ιώβ
29-30

Ιερεμίας
12-16

Μάρκος
9-10

1 Κορινθίους

13-14

16

Έξοδος
9-12

1 Σαμουήλ
26-31

Ψαλμοί
45-47

Ιώβ
31-32

Ιερεμίας
17-21

Μάρκος
11-12

1 Κορινθίους

15-16

17

Έξοδος
13-16

2 Σαμουήλ
1-4

Ψαλμοί
48-50

Ιώβ
33-34

Ιερεμίας
22-26

Μάρκος
13-14

2 Κορινθίους
1-3

18

Έξοδος
17-20

2 Σαμουήλ
5-9

Ψαλμοί
51-53

Ιώβ
35-36

Ιερεμίας

27-31

Μάρκος
15-16

2 Κορινθίους
4-5

19

Έξοδος
21-24

2 Σαμουήλ
10-14

Ψαλμοί
54-56

Ιώβ
37-38

Ιερεμίας

32-36

Λουκάς
1-2

2 Κορινθίους
6-8

20

Έξοδος
25-28

2 Σαμουήλ
15-19

Ψαλμοί
57-59

Ιώβ
39-40

Ιερεμίας

37-41

Λουκάς
3-4

2 Κορινθίους
9-10

21

Έξοδος
29-32

2 Σαμουήλ
20-24

Ψαλμοί
60-62

Ιώβ
41-42

Ιερεμίας
42-46

Λουκάς
5-6

2 Κορινθίους

11-13

22

Έξοδος
33-36

1 Βασιλέων
1-4

Ψαλμοί
63-65

Παροιμίες
1

Ιερεμίας
47-52

Λουκάς
7-8

Γαλάτας
1-3

23

Έξοδος
37-40

1 Βασιλέων
5-9

Ψαλμοί
66-68

Παροιμίες
2-3

Θρήνοι

Λουκάς
9-10

Γαλάτας

4-6

24

Λευιτικό
1-3

1 Βασιλέων
10-13

Ψαλμοί
69-71

Παροιμίες
4

Ιεζεκιήλ
1-6

Λουκάς
11-12

Εφεσίους
1-3

25

Λευιτικό
4-6

1 Βασιλέων
14-18

Ψαλμοί
72-74

Παροιμίες
5-6

Ιεζεκιήλ
7-12

Λουκάς
13-14

Εφεσίους
4-6

26

Λευιτικό
7-9

1 Βασιλέων
19-22

Ψαλμοί
75-77

Παροιμίες
7

Ιεζεκιήλ
13-18

Λουκάς
15-16

Φιλιππησίους
1-2

27

Λευιτικό
10-12

2 Βασιλέων
1-5

Ψαλμοί
78-80

Παροιμίες
8-9

Ιεζεκιήλ
19-24

Λουκάς
17-18

Φιλιππησίους
3-4

28

Λευιτικό
13-15

2 Βασιλέων
6-10

Ψαλμοί
81-83

Παροιμίες
10

Ιεζεκιήλ
25-30

Λουκάς
19-20

Κολοσσαείς
1-2

29

Λευιτικό
16-18

2 Βασιλέων
11-15

Ψαλμοί
84-86

Παροιμίες

11-12

Ιεζεκιήλ
31-36

Λουκάς
21-22

Κολοσσαείς
3-4

30

Λευιτικό
19-21

2 Βασιλέων
16-20

Ψαλμοί
87-89

Παροιμίες
13

Ιεζεκιήλ
37-42

Λουκάς
23-24

1 Θεσσαλον.
1-3

31

Λευιτικό

22-24

2 Βασιλέων
21-25

Ψαλμοί
90-92

Παροιμίες
14-15

Ιεζεκιήλ
43-48

Ιωάν.
1-2

1 Θεσσαλον.
4-5

32

Λευιτικό
25-27

1 Χρονικών
1-4

Ψαλμοί
93-95

Παροιμίες
16

Δανιήλ
1-6

Ιωάν.
3-4

2 Θεσσαλον.

33

Αριθμοί
1-4

1 Χρονικών
5-9

Ψαλμοί
96-98

Παροιμίες
17-18

Δανιήλ
7-12

Ιωάν.
5-6

1 Τιμοθέου
1-3

34

Αριθμοί
5-8

1 Χρονικών
10-14

Ψαλμοί
99-101

Παροιμίες
19

Ωσηέ
1-7

Ιωάν.
7-9

1 Τιμοθέου
4-6

35

Αριθμοί
9-12

1 Χρονικών
15-19

Ψαλμοί
102-104

Παροιμίες
20-21

Ωσηέ
8-14

Ιωάν.
10-12

2 Τιμοθέου
1-2

36

Αριθμοί
13-16

1 Χρονικών

20-24

Ψαλμοί
105-107

Παροιμίες
22

Ιωήλ

Ιωάν.
13-15

2 Τιμοθέου
3-4

37

Αριθμοί
17-20

1 Χρονικών
25-29

Ψαλμοί
108-110

Παροιμίες
23-24

Αμώς
1-4

Ιωάν.
16-18

Τίτος

38

Αριθμοί
21-24

2 Χρονικών
1-5

Ψαλμοί
111-113

Παροιμίες
25

Αμώς
5-9

Ιωάν.
19-21

Φιλήμων

39

Αριθμοί
25-28

2 Χρονικών
6-10

Ψαλμοί
114-116

Παροιμίες
26-27

Αβδιού

Πράξεις
1-2

Εβραίους
1-4

40

Αριθμοί
29-32

2 Χρονικών
11-15

Ψαλμοί
117-118

Παροιμίες
28

Ιωνάς

Πράξεις
3-4

Εβραίους
5-7

41

Αριθμοί
33-36

2 Χρονικών
16-20

Ψαλμοί
119

Παροιμίες
29-30

Μιχαίας

Πράξεις
5-6

Εβραίους
8-10

42

Δευτερον.
1-3

2 Χρονικών
21-24

Ψαλμοί
120-121

Παροιμίες
31

Ναούμ

Πράξεις
7-8

Εβραίους
11-13

43

Δευτερον.
4-6

2 Χρονικών
25-28

Ψαλμοί
122-124

Εκκλησιαστ.
1-2

Αββακούμ

Πράξεις
9-10

Ιάκωβος
1-3

44

Δευτερον.

7-9

2 Χρονικών
29-32

Ψαλμοί
125-127

Εκκλησιαστ.
3-4

Σοφονίας

Πράξεις
11-12

Ιάκωβος
4-5

45

Δευτερον.
10-12

2 Χρονικών
33-36

Ψαλμοί
128-130

Εκκλησιαστ.
5-6

Αγγαίος

Πράξεις
13-14

1 Πέτρου
1-3

46

Δευτερον.
13-15

Έσδρα
1-5

Ψαλμοί
131-133

Εκκλησιαστ.
7-8

Ζαχαρίας
1-7

Πράξεις
15-16

1 Πέτρου
4-5

47

Δευτερον.
16-19

Έσδρα
6-10

Ψαλμοί
134-136

Εκκλησιαστ.
9-10

Ζαχαρίας
8-14

Πράξεις
17-18

2 Πέτρου

48

Δευτερον.
20-22

Νεεμία
1-4

Ψαλμοί
137-139

Εκκλησιαστ.
11-12

Μαλαχίας

Πράξεις
19-20

1 Ιωάννη
1-3

49

Δευτερον.
23-25

Νεεμία
5-9

Ψαλμοί
140-142

Άσμα Ασμάτ.
1-2

Αποκάλυψη
1-6

Πράξεις
21-22

1 Ιωάννη
4-5

50

Δευτερον.
26-28

Νεεμία
10-13

Ψαλμοί
143-145

Άσμα Ασμάτ.
3-4

Αποκάλυψη
7-11

Πράξεις
23-24

2 Ιωάννη

51

Δευτερον.
29-31

Εσθήρ
1-5

Ψαλμοί
146-148

Άσμα Ασμάτ.
5-6

Αποκάλυψη
12-17

Πράξεις
25-26

3 Ιωάννη

52

Δευτερον.
32-34

Εσθήρ
6-10

Ψαλμοί
149-150

Άσμα Ασμάτ.
7-8

Αποκάλυψη
18-22

Πράξεις
27-28

Ιούδα

 

 

[] δες επίσης ετήσιο Μηνιαίο πλάνο

 

Home | Site Map | E-mail