Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Γεωλογία: Πηγάδια

 

 

Πηγάδια που αναφέρονται στην Αγία Γραφή

 

 

 

της Βηθλεέμ

 

Διαβάστε επίσης σ' αυτή την κατηγορία:

- Βουνά

- Θάλασσες

- Ποτάμια

- Χείμαρροι

- Έρημοι

- Σπηλιές

- Πηγές

 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

   

(Β' Σαμουήλ 23:15, Α' Χρονικών 11:17,18)

Βρισκόταν στη πύλη της Βηθλεέμ. Από αυτό το πηγάδι, ο Δαβίδ ζήτησε από τους στρατιώτες του να του φέρουν νερό, με κίνδυνο της ζωής τους. Το νερό τελικά το πρόσφερε σπονδή στο Κύριο.

 

της Βηρ

(Αριθμοί 21:16-18)

Στο πηγάδι της Βηρ, που βρίσκεται στα όρια του Μωάβ, στάθμευσαν οι Ισραηλίτες, δοξάζοντας τον Κύριο για το νερό που τους έδωσε.

 

της Βηρ-σαβεέ

(Γένεση 21:25,30-31)

Πηγάδι στη περιοχή Βήρ-σαβεέ για το οποίο έγινε συνθήκη μεταξύ Αβραάμ και Αβιμέχελ. Για να αποκτήσει ξανά το πηγάδι ο Αβραάμ πρόσφερε στον Αβιμέχελ επτά θηλυκά αρνιά.

 

Εσέκ

(Γένεση 26:20)

Σημαίνει "λογομαχία". Το όνομα αυτό έδωσε ο Ισαάκ στο πηγάδι που βρήκαν σκάβοντας οι δούλοι του στη κοιλάδα Γεράρ, γιατί οι ποιμένες του λογομάχησαν με τους ποιμένες των Γεράρων.

 

του Ιακώβ

(Ιωάννης 4:6)

Πηγάδι στη περιοχή που αγόρασε ο Ιακώβ από τους γιους Εμμώρ (Γένεση 33:19), στη πόλη Σιχάρ (Ιωάννης 4:6). Βρίσκεται κοντά στο όρος Γαριζίν, πάνω στο οποίο οι Σαμαρείτες πίστευαν πως έπρεπε να λατρεύουν τον Θεό. Εκεί σταμάτησε ο Ιησούς για να ξεκουραστεί, εκεί συνάντησε και η Σαμαρείτισα τον Ιησού. Σώζεται μέχρι και σήμερα.

 

Λαχαΐ-ροΐ

(Γένεση 16:7,14 24:62)

Πηγάδι κοντά στη Κάδης, εκεί όπου ο Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στην Άγαρ, και κατοίκησε για λίγο ο Ισαάκ (Γένεση 25:11)

 

Ρεχωβώθ

(Γένεση 26:22)

Πηγάδι που άνοιξε ο Ισαάκ στη κοιλάδα των Γεράρων, όταν ο Αβιμέλεχ του είπε να φύγει από τη χώρα των Φιλισταίων. Βρισκόταν κοντά στη Βηρ-σαβεέ.

 

Σιτνά

(Γένεση 26:21)

Δεύτερο πηγάδι που άνοιξαν οι δούλοι του Ισαάκ στη κοιλάδα Γεράρων, όταν οι ποιμένες του λογομάχησαν με τους ποιμένες των Γεράρων για την κατοχή του πρώτου. Σημαίνει "έχθρα, διαμάχη".

 

της Χαναάν

(Δευτερονόμιο 6:20)

Δεν αναφέρονται με την ονομασία τους. Μιλώντας ο Μωησής στους Ισραηλίτες αναφέρει πως στη γη Χαναάν υπήρχαν πολλά πηγάδια.

 

της Χαρράν

(Γένεση 29:2-4,8,11)

Πηγάδι στη γη Χαρράν, εκεί που ο Ιακώβ συνάντησε τη Ραχήλ και τους βοσκούς.

 

 

Home | Site Map | E-mail