Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Εφραΐμ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Ο δεύτερος γιος του Ιωσήφ από την Αιγύπτια σύζυγό του Ασενέθ, κόρη του ιερέα Ποτιφερά (Γένεση 46:20). Γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τα επτά χρόνια της αφθονία (Γένεση 41:52) παίρνοντας την ευλογία του Ιακώβ, παρά την επιθυμία του Ιωσήφ να ευλογηθεί ο Μανασσής ως πρωτότοκος (Γένεση 48:8-20). Ο Εφραΐμ απέκτησε πολλά παιδιά, πολλά από τα οποία θανατώθηκαν. Ύστερα γέννησε τον Βεριά, ως ανάμνηση της συμφοράς που τον βρήκε (Α' Χρονικών 7:20-23). Από τον Εφραΐμ προήρθε και η ομώνυμη φυλή του Εφραΐμ (Αριθμοί 1:32,33, 2:19).

[*] Υπήρχε επίσης όρος Εφραΐμ (Ιησού του Ναυή 17:15, Κριτές 2:9), δάσος Εφραΐμ (Β' Σαμουήλ 18:6,8) και πύλη στο τείχος της Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλέων 14:13, Β' Χρονικών 25:23).

 

 

Home | Site Map | E-mail