Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Φουλ (Πουλ)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Βασιλιάς της Ασσυρίας (Β' Βασιλέων 15:19,20, Α' Χρονικών 5:26). Είναι το βαβυλωνιακό όνομα του βασιλιά Θελγάθ-φελασάρ Γ' (Τιγλάθ-Πιλέσερ). Αναφέρεται ότι πήρε από το βασιλιά της Σαμάρειας Μεναήμ (Μεναχέμ), χίλια τάλαντα, τα οποία ο Μεναήμ πήρε από το λαό Ισραήλ, για να εξασφαλίσει τη συμμαχία του στις επιδρομές κατά του Ισραήλ.

[*] Υπάρχει και χώρα ή λαός στην Αφρική που ονομάζεται Φουλ (Ησαΐας 66:19).

 

 

Home | Site Map | E-mail