Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ηλά

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν έξη άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ηλά

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "δρυς"]

[1]  Γιος του και διάδοχος του βασιλιά του Ιούδα Βαασά ή Βασά (Α' Βασιλέων 16:8-10). Βασίλευσε για δύο χρόνια (877-876 π.Χ.), διακεκομμένα όμως. Δολοφονήθηκε από το Ζαμβρί, αρχηγό των μισών πολεμικών αμαξών του, κατά τη διάρκεια φαγοποτιού, όπου έπινε και μεθούσε στο σπίτι του δούλου του Αρσά, προϊσταμένου του βασιλικού ανακτόρου στην πόλη Θερσά (Τιρσά). Ήταν ο τελευταίος βασιλιάς από τη συγγένεια Βαασά και με το θάνατό του εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτη Ιηού (Α' Βασιλέων 16:1-4).

[2]  Ηγεμόνας που βασίλευσε στη γη Σηείρ, στη περιοχή της Εδώμ (Γένεση 36:41, Α' Χρονικών 1:52). Ήταν απόγονος του Ησαύ.

[3]  Πατέρας του Σεμεΐ, τον οποίο ο Σολομώντας όρισε σιτάρχη στο λαό Ισραήλ, στη φυλή Βενιαμίν (Α' Βασιλέων 4:18).

[4]  Πατέρας του Ωσηέ, του τελευταίου βασιλιά του Ισραήλ (Β' Βασιλέων 15:30, 17:1, 18:1-9).

[5]  Ένας από τους γιους του Χάλεβ, γιου του Ιεφοννή (Α' Χρονικών 4:15).

[6]  Γιος του Οζί (Ουζί), και αρχηγός οικογενείας απ' τη φυλή Βενιαμίν, οι οποίοι επέστρεψαν από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας στην Ιερουσαλήμ (Α' Χρονικών 9:8)

[*] Υπάρχει και κοιλάδα Ηλά (ή των Τερεβίνθων), 18 χλμ. περίπου νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, στην οποία ο Δαβίδ νίκησε το Γολιάθ (Α' Σαμουήλ 17:2,19, 21:9 ή 10).

 

 

Home | Site Map | E-mail