Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιηού

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν πέντε άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιηού

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Ο δέκατος βασιλιάς του Ισραήλ και ιδρυτής της τέταρτης δυναστείας. Γιος του Ιωσαφάτ και εγγονός του Νιμσί (Β' Βασιλέων 9:2,15). Αναφέρεται πιο συχνά ως "γιος Νιμσί" πιθανόν επειδή ο παππούς του ήταν πιο γνωστός από τον Ιωσαφάτ. Υπηρέτησε ως έφιππος στρατιώτης στην υπηρεσία του Αχαάβ (Β' Βασιλέων 9:25).

Πριν ο Αχαάβ και η Ιεζάβελ θανατωθούν για την αμαρτία τους, ο Θεός είχε δώσει εντολή στον Ηλία να κάνει τον Ιηού βασιλιά του Ισραήλ. Η διαταγή του Θεού εκπληρώθηκε όταν ο Ελισσαιέ έστειλε έναν από τους γιους των προφητών να φέρει το μήνυμα του Θεού στον Ιηού και να τον χρίσει βασιλιά (Β' Βασιλέων 9:1-13). Λίγο καιρό αργότερα, ο Ιηού μαζί με αξιωματικούς πηγαίνοντας προς στην Ιζρεέλ σκότωσαν τον Ιωράμ και τον Οχοζία που βγήκαν να τους συναντήσουν. Κατόπιν φθάνοντας μέσα στην πόλη σκότωσε την Ιεζάβελ (Β' Βασιλέων 9:14-37). Στη Σαμάρεια σκότωσε όσους προσκυνούσαν το Βάαλ (Β' Βασιλέων 10:17-28) και κατέστρεψε το ναό του Βάαλ και τα είδωλα. Βασίλευσε στη Σαμάρεια για 28 χρόνια (Β' Βασιλέων 10:36) και τον διαδέχθηκε ο γιος του Ιωάχαζ.

[2]  Γιος του Ανανί και προφήτης του Ισραήλ, ο οποίος ανήγγειλε την εξολόθρευση του βασιλιά του Ισραήλ Βαασά και όλων των συγγενών του (Α' Βασιλέων 16:1-6). Μετά από χρόνια πήγε και στον βασιλιά του Ιούδα, Ιωσαφάτ, τον οποίο επιτίμησε γιατί συνεργάστηκε με τον Αχαάβ (Β' Χρονικών 19:1-3). Η ιστορία του Ιωσαφάτ καταχωρήθηκε στα Χρονικά του Ιηού, έργο που συμπεριλαμβανόταν στο "βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ" (Β' Χρονικών 20:34).

[3]  Γιος του Ωβήδ και πατέρας του Αζαρία, από τη φυλή Ιούδα. Αναφέρεται μόνο στη γενεαλογία του Ελισαμά (Α' Χρονικών 2:38).

[4]  Γιος του Ιωσιβία, απόγονος του Συμεών (Α' Χρονικών 4:35).

[5]  Απόγονος του Βενιαμίν από την πόλη Αναθώθ, ο οποίος ως εξαίρετος πολεμιστής πήγε να υποστηρίξει το Δαβίδ στη Σικλάγ, όταν τον καταδίωκε ο Σαούλ (Α' Χρονικών 12:3).

 

 

Home | Site Map | E-mail