Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιεϊήλ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν οκτώ άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιεϊήλ

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Απόγονος του Ρουβήν, αρχηγός οικογένειας (συγγένειας). Κατοίκησε μαζί με τους αδερφούς του στην περιοχή Αροήρ (Α' Χρονικών 5:7).

[2]  Μουσικός ψαλτηρίου και κιθάρας στις ημέρες του Δαβίδ, και πυλωρός του Ναού (Α' Χρονικών 15:18,21 16:5).

[3]  Λευίτης, γιος του Ασάφ και προπάππους του Ιααζιήλ (Ιαχαζιήλ). Στον Ιααζιήλ ήρθε Πνεύμα Κυρίου και προείπε για νίκη των λιγοστών στρατευμάτων του βασιλιά Ιωσαφάτ, επί των πολυάριθμων στρατευμάτων των Αμμωνιτών και των Μωαβιτών (Β' Χρονικών 20:14).

[4]  Γραμματέας του Μαασία (Μαασεΐα), ο οποίος μαζί με άλλους κατέγραψε τους στρατιώτες του Οζία (Ουζζία), βασιλιά του Ιούδα  (Β' Χρονικών 26:11).

[5]  Λευίτης, απόγονος του Ελισαφάν, ο οποίος βοήθησε στην επισκευή του Ναού, επί βασιλείας Εζεκία (Β' Χρονικών 29:13).

[6]  Άρχοντας των λευιτών επί των ημερών του βασιλιά Ιωσία, ο οποίος βοήθησε στη γιορτή του Πάσχα στην Ιερουσαλήμ (Β' Χρονικών 35:9).

[7]  Ισραηλίτης από τη συγγένεια Νεβώ, ο οποίος είχε πάρει ξένη γυναίκα κατά την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, και την οποία έδιωξε όταν επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ μετά από υπόδειξη του Έσδρα (Έσδρας 10:43).

[8]  Ένας από τους τελευταίους απογόνους από τη συγγέναια Αδωνικάμ, αρχηγός πατριάς, ο οποίος γύρισε μαζί με τον Έσδρα από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ (Έσδρας 8:13).

 

 

Home | Site Map | E-mail