Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Μαασίας (Μαασεΐας)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν είκοσι ένα άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Μαασίας (Μαασεΐας)

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "έργο του Θεού"]

[1]  Λευίτης, από τους δευτερεύοντες ψάλτες επί εποχής Δαβίδ, που χρησιμοποιούσαν μουσικά όργανα, ψαλτήρια, κιθάρες, και κύμβαλα (Α' Χρονικών 15:18).

[2]  Γιος του Αδαΐα, ένας από τους εκατόνταρχους που έκαναν συνθήκη με τον ιερέα Ιωδαέ (Ιεωϊαδά), τον οποίο και βοήθησαν για την εκθρόνιση της Γοθολίας και την άνοδο του Ιωάς στο θρόνο του Ιούδα (Β' Χρονικών 23:1).

[3]  Διοικητικός υπάλληλος της αυλής του βασιλιά Οζία (Ουζζίας), ο οποίος βοήθησε τον Ιεϊήλ στην απαρίθμηση του στρατού του βασιλιά (Β' Χρονικών 26:11).

[4]  Γιος του βασιλιά Άχαζ, ο οποίος συνελήφθηκε και θανατώθηκε από το Ζιχρί τον Εφραϊμίτη, κατά την επιδρομή του βασιλιά του Ισραήλ Φεκά (Β' Χρονικών 28:7).

[5]  Άρχοντας της πόλης, επί βασιλείας Ιωσία, ο οποίος συνεργάστηκε με τους Σαφάν και Ιωάχ, για την επισκευή του Ναού του Θεού (Β' Χρονικών 34:8).

[6]  Ιερέας, απόγονος του Ιησού του Ναυή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα παντρεύτηκε ξένη γυναίκα (Έσδρας 10:18).

[7]  Ιερέας από τη συγγένεια Χαρήμ (Χαρίμ), ο οποίος μετά την επιστροφή στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν υποδείξεως του Έσδρα, χώρισε την ξένη (ειδωλολάτρισσα) γυναίκα του, που είχε παντρευτεί την περίοδο της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:21).

[8]  Ιερέας, από τη συγγένεια του Πασχώρ (Φασχούρ), ο οποίος μετά την επιστροφή στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν υποδείξεως του Έσδρα, χώρισε την ξένη (ειδωλολάτρισσα) γυναίκα του, που είχε παντρευτεί την περίοδο της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:22).

[9]  Απόγονος του Φαάθ-μωάβ (Φαχάθ-Μωάβ), ο οποίος μετά την επιστροφή στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν υποδείξεως του Έσδρα, χώρισε την ξένη (ειδωλολάτρισσα) γυναίκα του, που είχε παντρευτεί την περίοδο της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:30).

[10]  Ισραηλίτης, του οποίου ο γιος του Αζαρίας επισκεύασε μέρος του τείχους της Ιερουσαλήμ, μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα (Νεεμίας 3:23).

[11]  Ένας από τους άντρες που στέκονταν δεξιά του Έσδρα, όταν αυτός διάβαζε το Νόμο του Μωυσή προς τους Ισραηλίτες (Νεεμίας 8:4).

[12]  Λευίτης, ένας από αυτούς που εξηγούσαν το Νόμο του Μωυσή στο λαό, επί εποχής Έσδρα (Νεεμίας 8:7).

[13]  Ένας από τους άρχοντες του λαού Ισραήλ, που επισφράγισαν τη Διαθήκη μαζί με το Νεεμία (Νεεμίας 10:25 ή 26).

[14]  Γιος του Βαρούχ, απόγονος του Φαρές, της φυλής Ιούδα, ο οποίος κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα (Νεεμίας 11:5).

[15]  Από τους απογόνους Σαλλού, της φυλής Βενιαμίν, ο οποίος κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα (Νεεμίας 11:7).

[16]  Ιερέας, αναφέρεται ως σαλπιγκτής και που έλαβε μέρος στα εγκαίνια του τείχους της Ιερουσαλήμ (Νεεμίας 12:41). Πιθανόν το ίδιο πρόσωπο με το [8].

[17]  Ιερέας, ο οποίος έλαβε μέρος στα εγκαίνια του τείχους της Ιερουσαλήμ (Νεεμίας 12:42). Πιθανόν το ίδιο πρόσωπο με το [7].

[18]  Ιερέας, πατέρας του Σοφονία, ο οποίος μαζί με τον Πασχώρ, στάλθηκε από το βασιλιά Σεδεκία προς τον προφήτη Ιερεμία, για να του πουν να προσευχηθεί για την εκστρατεία εναντίον του Ναβουχοδονόσορ (Ιερεμίας 21:1, 29:25, 37:3).

[19]  Πατέρας του Σεδεκία του ψευδοπροφήτη (Ιερεμίας 29:21).

[20]  Πατέρας του Νηρία και παππούς των Βαρούχ και Σεραΐα (Ιερεμίας 32:12, 51:59).

[21]  Γιος του Σαλλούμ, φύλακας της αυλής του Ναού, επί εποχής Ιερεμία (Ιερεμίας 35:4).

 

 

Home | Site Map | E-mail