Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Μερωδάχ-Βαλαδάν (Βερωδάχ-βαλαδάν)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Βασιλιάς της Βαβυλώνας, επί βασιλείας Εζεκία (Ησαΐας 39:1, Β' Βασιλέων 20:12). Αντιστάθηκε στην επέκταση της Ασσυρίας και αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της χώρας του. Η επίσκεψη των αποσταλμένων του Εζεκία, προς τον οποίο έστειλε επιστολές και δώρα, σκόπευε στη δημιουργία συμμαχίας μεταξύ Ιουδαίας, Βαβυλώνας και Αιγύπτου, εναντίον της Ασσυρίας (Β' Βασιλέων 20:12-19, Ησαΐας 39:1-8). Ο Σαργών όμως επενέβηκε έγκαιρα, τον νίκησε και κατέλαβε μεταξύ άλλων και τη Βαβυλώνα. Ο Μερωδάχ-Βαλαδάν (Βερωδάχ-βαλαδάν) έμεινε εξόριστος για 7 χρόνια. Απέκτησε ξανά την εξουσία αλλά ανατράπηκε από το Σενναχειρείμ (Σενναχηρίμ, 711-702 π.Χ.). Βασίλευσε για 11 χρόνια.

 

 

Home | Site Map | E-mail