Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Μιχαΐας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν πέντε άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Μιχαΐας

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Γιος του Ιεμλά (Ιμλά, Α' Βασιλέων 22:9, Β' Χρονικών 18:7,14), προφήτης του Θεού. Κατοικούσε στη Σαμάρεια, πρωτεύουσα του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ, στις τελευταίες μέρες του βασιλιά Αχαάβ, βασιλιά του Ισραήλ, και Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα.

Όταν ο Ιωσαφάτ που ήταν άνθρωπος του Θεού, συμμάχησε με τον Αχαάβ, που ήταν ο χειρότερος από όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ, εναντίον της Ραμώθ-γαλαάδ, και αφού ρωτήθηκαν 400 ψευδοπροφήτες, ο Ιωσαφάτ ζήτησε να ρωτηθεί και ο Μιχαΐας (Α' Βασιλέων κεφ. 22, Β' Χρονικών κεφ. 18). Ο Μιχαΐας αφού είπε πως θα έλεγε ότι του αποκάλυπτε ο Θεός, μίλησε υπέρ του βασιλιά, όμως ο Αχαάβ απαίτησε να του πει την αλήθεια. Ο Μιχαΐας προφήτευσε ότι ο Κύριος θα τον κατέστρεφε βάζοντας ψέματα στο στόμα των προφητών του. Τότε ο Σεδεκίας ο ψευδοπροφήτης χτύπησε το Μιχαΐα και ο βασιλιάς τον έστειλε πίσω στην πόλη για τον φυλακίσουν, τρέφοντάς τον με "άρτο και ύδωρ θλίψεως", μέχρις ότου επέστρεφε. Ο Μιχαΐας είπε με θάρρος στο βασιλιά ότι εάν επέστρεφε από τη μάχη, θα ήταν ο ίδιος ένας ψευδοπροφήτης (Α' Βασιλέων 22:28). Η προφητεία του Μιχαΐα επαληθεύτηκε με το θάνατο του Αχαάβ (Α' Βασιλέων 22:29-40, Β' Χρονικών 18:28-34).

[2]  Πατέρας του Αχβώρ, ο οποίος στάλθηκε από το βασιλιά Ιωσία για να συμβουλευτεί την προφήτισσα Όλδα (Χούλδα, Β' Βασιλέων 22:12). Ονομάζεται και Μιχαίας (Β' Χρονικών 34:20).

[3]  Ένας από τους άρχοντες του βασιλιά Ιωσαφάτ, τον οποίο έστειλε τις πόλεις του Ιούδα για να διδάξει το Νόμο (Β' Χρονικών 17:7).

[4]  Ιερέας από την οικογένεια (συγγένεια) Ασάφ. Ο απόγονός του Ζαχαρίας πήρε μέρος στα εγκαίνια του τείχους της Ιερουσαλήμ, μετά την αιχμαλωσία από τους Βαβυλώνιους (Νεεμίας 12:35).

[5]  Ιερέας ο οποίος πήρε μέρος σαλπίζοντας, στα εγκαίνια του τείχους της Ιερουσαλήμ, μετά την αιχμαλωσία από τους Βαβυλώνιους (Νεεμίας 12:41).

 

 

Home | Site Map | E-mail