Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιωσίας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν τρία άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιωσίας

 

[το όνομά του σημαίνει "ο Θεός τον προστατεύει"]

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

[1]  Ο δέκατος έκτος βασιλιάς του βασιλείου του Ιούδα, γιος του Αμών (Β' Χρονικών 33:25) και της Ιεδιδά. Ο Ιωσίας διαδέχθηκε τον πατέρα του στο θρόνο του Ιούδα σε ηλικία μόλις οκτώ ετών και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ για 31 χρόνια (Β' Χρονικών 34:1, Β' Βασιλέων 21:26, 22:1), το 639 π.Χ. Από μικρή ηλικία άρχισε να εκζητεί το Θεό και στην ηλικία δώδεκα χρονών άρχισε να καταστρέφει τα γλυπτά του Βάαλ, και τα θυσιαστήριά του (Β' Χρονικών 34:1-7, Β' Βασιλέων 23:4-19).

Το δέκατο όγδοο έτος της βασιλείας του, διέταξε την επιδιόρθωση του Ναού του Θεού (Β' Χρονικών 34:8-13). Το έργο αυτό το ανέθεσε στον Σαφάν, γραμματέα του παλατιού, στο Μαασία (Μαασεΐα), άρχοντα της πόλης και τον Ιωάχ τον υπομνηματογράφο (Β' Χρονικών 34:8). Στη διάρκεια των εργασιών του Ναού, ο ιερέας Χελκίας, βρήκε στο ιερό, το βιβλίο του Νόμου, δηλ. τόμο της Πεντατεύχου του Μωυσή (Β' Χρονικών 34:14). Το βιβλίο παραδόθηκε στο βασιλιά Ιωσία, ο οποίος έστειλε τον Χαλκία στην προφήτισσα Όλδα (Χούλδα) για να τους συμβουλεύσει τι θα έπρεπε να κάνουν (Β' Χρονικών 34:22). Η Όλδα τους είπε ότι ο Θεός θα έφερνε κακά στους κατοίκους γιατί δεν τήρησαν τους λόγους του βιβλίου, εγκατέλειψαν τον αληθινό Θεό και πρόσφεραν θυσίες σε άλλους θεούς. Ο Ιωσίας τότε ταπεινώθηκε μπροστά στο Θεό, συγκέντρωσε τους άρχοντες τους πρεσβυτέρους, και τους ιερείς, μαζί με το λαό, διάβασε το Νόμου του Θεού και έδωσε υπόσχεση να υπακούουν στις εντολές Του (Β' Χρονικών 34:29-32). Ο λαός μετανόησε, ανανέωσε την υπόσχεσή του απέναντι στο Θεό και γιόρτασε το Πάσχα, έτσι όπως ποτέ άλλοτε δεν είχε γιορταστεί (Β' Βασιλέων 23:22, Β' Χρονικών 35:1-19).

Ο Ιωσίας πολέμησε ενάντια του βασιλιά της Αιγύπτου Νεχαώ (Φαραώ-νεχαώ). Αν και ο Νεχαώ είχε δηλώσει στον Ιωσία ότι δεν ερχόταν εναντίον του (Β' Χρονικών 35:220,21), αλλά πήγαινε να πολεμήσει στη Χαρκεμίς, κοντά στον ποταμό Ευφράτη, ο Ιωσίας πολέμησε εναντίον του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα (Β' Χρονικών 35:23). Μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ όπου και πέθανε. Τον έθαψαν στους τάφους των προγόνων του, και όλος ο λαός πένθησε (Β' Χρονικών 35:24). Τον διαδέχθηκε ο γιος του Ιωάχαζ (Β' Χρονικών 36:1).

Ο Ιερεμίας έγραψε θρηνητικό ύμνο για τον Ιωσία, ενώ έγινε έθιμο στους Ισραηλίτες να αναφέρουν τον Ιωσία στους θρήνους τους (Β' Χρονικών 35:25). Οι προφήτες Σοφονίας και Ιερεμίας αναφέρουν τον Ιωσία στις προφητείες τους.

[2]  Γιος του Σοφονία, στο σπίτι του οποίου ο προφήτης Ζαχαρίας με το Χαλδαΐ και άλλους έβαλαν στεφάνι στον ιερέα Ιησού και προφήτευσαν την ανοικοδόμηση του Ναού, στην Ιερουσαλήμ (Ζαχαρίας 6:9-15).

[3]  Πατέρας του τελευταίου βασιλιά του βασιλείου του Ιούδα, Σεδεκία (Ιερεμίας 37:1).

 

 

Home | Site Map | E-mail