Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ναδάβ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν τέσσερα άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ναδάβ

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "γενναιόδωρος"]

[1]  Πρωτότοκος γιος του Ααρών και της Ελισάβετ (Έξοδος 6:23, Αριθμοί 3:2). Μαζί με τον πατέρα του, τον αδερφό του και εβδομήντα πρεσβύτερους του Ισραήλ, είχαν χωρισθεί από το λαό, για να συνοδεύσουν το Μωυσή καθώς θα πλησίαζε προς τον Κύριο (Έξοδος 24:1,2). Ο Ναδάβ μαζί με τον πατέρα του και τα αδέρφια του Αβιούδ (Αβιού), Ελεάζαρ και Ιθάμαρ, χρίστηκαν για να υπηρετούν ως ιερείς τον Κύριο (Έξοδος 28:1, Αριθμοί 3:4). Επειδή όμως μαζί με τον Αβιούδ πρόσφεραν θυσία με κοινή φωτιά, αντί της φωτιάς που είχε θεσπίσει ο Θεός για να γίνονται οι θυσίες (Λευιτικό 10:1-2, 16:12), θανατώθηκε με φωτιά που έπεσε από τον ουρανό (Αριθμοί 26:61).

[2]  Βασιλιάς του βασιλείου του Ισραήλ, διαδέχθηκε τον πατέρα του Ιεροβοάμ Α', στο δεύτερο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα (Α' Βασιλέων 14:20, 15:25). Βασίλευσε για δύο χρόνια και έπραξε πονηρά ενώπιον του Θεού ακολουθώντας το κακό παράδειγμα του πατέρα του που είχε κάνει το λαό να αμαρτήσει (Α' Βασιλέων 15:26). Ο Βαασά (Βασά), γιος του Αχιά, από τη φυλή Ισσάχαρ, συνωμότησε εναντίον του και τον σκότωσε στη Γιββεθών, ανεβαίνοντας στο θρόνο του Ισραήλ (15:25-28). Έτσι τελείωσε η δυναστεία του Ιεροβοάμ, εκπληρώνοντας την προφητεία του Αχιά (Α' Βασιλέων 14:1-20).

[3]  Γιος του Σαμμαΐ (Σαμαΐ), από την οικογένεια Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ), της φυλής Ιούδα (Α' Χρονικών 2:26,28,30). Ήταν πατέρας δύο γιων.

[4]  Γιος του Γαβαών από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Χρονικών 8:29,30).

 

 

Home | Site Map | E-mail