Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιθάμαρ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Ο μικρότερος από τους τέσσερις γιους του Ααρών και της Ελισάβετ (Έξοδος 6:23). Μαζί με τον πατέρα του και τα αδέρφια του Ναβάδ, Αβιούδ και Ελεάζαρ έλαβε το ιερατικό αξίωμα (Έξοδος 28:1), αλλά επειδή ο Ναβάδ και ο Αβιούδ θανατώθηκαν με φωτιά από το Θεό (Έξοδος κεφ. 10), το ιερατικό λειτούργημα το είχαν εξολοκλήρου ο Ιθάμαρ και ο Ελεάζαρ (Αριθμοί 3:4). Ο Ιθάμαρ κατόπιν εντολής του Μωυσή, είχε την επιστασία της Σκηνής του Μαρτυρίου στην έρημο (Έξοδος 38:21) καθώς και την επιστασία της εργασίας των Γηρσωνιτών και των Μεραριτών (Αριθμοί 4:28,33).

Ο Ιθάμαρ ήταν ο γενάρχης της μίας από τις δύο κύριες σειρές του εβραϊκού ιερατείου, στην οποία ανήκε και ο απόγονός του Ηλεί. Το αξίωμα όμως του αρχιερέα μετά την αιχμαλωσία, και επί των ημερών της βασιλείας του Σολομώντα, το είχαν αποκλειστικά οι απόγονοι του Ελεάζαρ.

 

 

Home | Site Map | E-mail