Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ουρ (Χουρ)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν τρία άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ουρ

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Πατέρας ενός από του δώδεκα σιτάρχες που προμήθευαν τροφή στο βασιλιά Σολομώντα και τον οίκο του (Α' Βασιλέων 4:8). Σύγχρονες μεταφράσεις αναφέρουν "Χουρ" αντί για Ουρ.

[2]  Πατέρας του Ελιφάς (Ελιφάλ), που ήταν ένας από τους επίλεκτους πολεμιστές του βασιλιά Δαβίδ (Α' Χρονικών 11:35).

[3]  Πατέρας του Ρεφαΐα (Νεεμίας 3:9). Η απόδοση του ονόματος Ουρ στο συγκεκριμένο χωρίο, αναφέρεται στη μετάφραση ΝΜΒ. Στη μετάφραση Βάμβα αναφέρεται ως Ωρ.

[*] Υπάρχει και πόλη Ουρ των Χαλδίων, νότια της Βαβυλώνας στην οποία γεννήθηκε ο Αβραάμ και κατοικούσε ο πατέρας του Θάρα. Αργότερα πήγαν στη Χαρράν όπου και έμειναν (Γένεση 11:28,31, 15:7, Νεεμίας 9:7).

 

 

Home | Site Map | E-mail