Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Σαφάν

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Γραμματέας του βασιλιά του Ιούδα Ιωσία. Γιος του Αζαλία (Ασαλία, Β' Βασιλέων 22:3, Β' Χρονικών 34:8) και πατέρας των Αχικάμ (Β' Βασιλέων 22:12, Β' Χρονικών 34:20), Ελασά (Ιερεμίας 29:3) και Γεμαρία (Ιερεμίας 36:10-12). Ήταν παππούς των Γεδαλία (Ιερεμίας 39:14, 40:5,9,11, 41:2, 43:6), Μιχαία (Ιερεμίας 36:11) και Ιααζονία (Ιεζεκιήλ 8:11).

Ήταν ικανό και υπεύθυνο άτομο, πιστός στο βασιλιά, γι αυτό και ο Ιωσίας του αναθέσει σημαντικές υπηρεσίες. Ο Σαφάν ήταν στην επίβλεψη επί των οικονομικών κατά την επισκευή του Ναού του Θεού (Β' Χρονικών 34:8-13,16), στην μεταφορά του βιβλίου του Νόμου που βρέθηκε, στο βασιλιά Ιωσία (Β' Χρονικών 34:14), το οποίο και ανέγνωσε μπροστά του (Β' Χρονικών 34:18). Επίσης ήταν στην αποστολή μαζί με άλλους εκ μέρους του βασιλιά προς την προφήτισσα Όλδα (Β' Χρονικών 34:20-28).

Η πίστη του Σαφάν προς το Θεό, φαίνεται και από τα ονόματα που έδωσε στα παιδιά του: Αχικάμ (ο αδερφός μου έχει εγερθεί), Γεμαρίας (ο Ιεχωβά εκπλήρωσε), Ελασά (ο Θεός πραγματοποίησε) Ιααζανίας (ο Ιεχωβά ακούει). Η πίστη του οδήγησε τα παιδιά του να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να χρησιμοποιηθούν κι αυτά σε σημαντικές υπηρεσίες. Ο Αχικάμ συνόδευσε τον πατέρα του στην αποστολή προς της προφήτισσα Όλδα (Β' Χρονικών 34:20) και αργότερα προστάτεψε τον προφήτη Ιερεμία, γλιτώνοντας τον από θάνατο (Ιερεμίας 26:24). Ο Ελασά, μαζί με τον Γεμαρία μετέφερε το μήνυμα του Ιερεμία στους Ισραηλίτες που ήταν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα (Ιερεμίας 29:1-3), ενώ ο Γεμαρίας αντέδρασε στην παρακοή της εντολής του Ιερεμία (Ιερεμίας 36:10-25). Μόνο ο Ιααζονίας δεν στάθηκε πιστός μπροστά στο Θεό όπως ο πατέρας του (Ιεζεκιήλ 8:10-12). Επίσης δύο εγγόνια του Σαφάν, ακολούθησαν το παράδειγμα του παππού τους ως προς την πίστη τους στο Θεό, ο Μιχαίας (Ιερεμίας 36:11-13) και ο Γεδαλίας (Ιερεμίας 39:14, 40:5-11, 43:6).

 

 

Home | Site Map | E-mail