Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Χεμώς

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Ο σπουδαιότερος εθνικός θεός των Μωαβιτών (Αριθμοί 21:29, Ιερεμίας 48:7,13,46), στον οποίο γίνονταν τρομερές θυσίες, με πιο φοβερή την θυσία μικρών παιδιών. Ο βασιλιάς του Μωάβ, Μησά, πρόσφερε θυσία ολοκαυτώματος το γιο του για να νικήσει τους Ισραηλίτες (Β' Βασιλέων 3:4-27). Ο Ιεφθαέ αναφέρεται στο Χεμώς σαν θεό των Αμμωνιτών (Κριτές 11:24), πιθανόν διότι οι Αμμωνίτες λάτρευαν και το Χεμώς μαζί με τον Μολόχ.

Ο Σολομώντας θέλοντας να ευχαριστήσει τις ξένες γυναίκες του, οικοδόμησε βωμό σε όρος απέναντι της Ιερουσαλήμ, και πρότεινε στους Ισραηλίτες να λατρεύουν τον Χεμώς (Α' Βασιλέων 11:7-9,33). Ο βωμός αυτός διατηρήθηκε για τρεις αιώνες μέχρις ότου ο βασιλιάς Ιωσίας τον κατέστρεψε μαζί με τα αγάλματα (Β' Βασιλέων 23:13).

Οι Μωαβίτες ήταν τόσο στενά συνδεμένοι με το θεό Χεμώς, ώστε αποκαλούνταν και "λαός του Χεμώς" (Αριθμοί 21:29).

 

 

Home | Site Map | E-mail