Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Κοινωνία: Εργασία

 

 

Εργασία και επαγγέλματα στην Αγία Γραφή

 

 

 

Φοροεισπράκτορας (Έφορος)

Η επιβολή φόρων και δασμών υπήρχε από την αρχαία εποχή καθώς ήταν σημαντικό έσοδο για τους βασιλείς και τους αυτοκράτορες. Συνηθιζόταν κάθε υποταγμένος λαός ή βασίλειο να πληρώνει φόρο στους κατακτητές του (Β' Χρονικών 9:14, Έσδρας 4:20). Οι βασιλιάδες όριζαν υπευθύνους για την είσπραξη των φόρων (Α' Βασιλέων 4:6). Την εποχή του βασιλιά Σολομώντα επιβλήθηκε φόρος σε όλους τους πολίτες που είχε υποτάξει (Β' Χρονικών 8:8). Έσοδα υπήρχαν επίσης από τελώνες και από τους εμπόρους οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν μερίδιο των κερδών τους (Β' Χρονικών 9:14). Πολλές φορές ο φόρος ήταν τόσο μεγάλος που έκανε το λαό να επαναστατεί (Α' Βασιλέων 12:18).

Την εποχή της Καινής Διαθήκης οι Ιουδαίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο στους Ρωμαίους (Λουκάς 20:22). Για το λόγο αυτό οι Ρωμαίοι είχαν τοποθετήσει τους τελώνες. Υπήρχαν τριών ειδών φόροι: αυτούς που πλήρωναν οι γεωργοί, οι δασμοί από την εισαγωγή προϊόντων (Ματθαίος 17:25, Μάρκος 12:24), και ο ετήσιος κατά κεφαλήν φόρος που πλήρωναν όλοι οι Ιουδαίοι. Ο φόρος αυτός ονομαζόταν "κνήσος". Η λέξη "κνήσος" προέρχεται από την λατινική λέξη "census" που σημαίνει απογραφή και εκτίμηση της περιουσίας προς φορολογία. Την εποχή του Ιησού ένας κνήσος ισοδυναμούσε με ένα δηνάριο (Λουκάς 20:22). Κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας κυκλοφορούσε και νόμισμα που ονομαζόταν "νόμισμα κνήσος", και χρησίμευε για την καταβολή του κεφαλικού φόρου. Επί εποχής Νεεμία υπήρχαν και έφοροι Λευιτών (Νεεμίας 11:22).

Ο Ιησούς προέτρεπε τους δικούς Του να πληρώνουν το φόρο τους ως σωστοί πολίτες που υπάκουαν στους νόμους του κράτους (Ρωμαίους 13:6,7). - [δες και τελώνης]

 

Φρούραρχος

Ήταν στρατιώτης με καθήκοντα φύλαξης των φρουρίων πόλεων (Β' Χρονικών 11:11). Ο βασιλιάς Ροβοάμ είχε φτιάξει πόλεις οχυρωμένες υπό την επίβλεψη φρουράρχων.

 

 

Home | Site Map | Επικοινωνία