Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Αμών

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν τρία άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Αμών

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Γιος και διάδοχος του βασιλιά Μανασσή. Έγινε βασιλιάς στο βασίλειο του Ιούδα σε ηλικία 22 ετών και βασίλευσε δύο χρόνια στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλέων 21:19). Υπήρξε κακός βασιλιάς, όπως και ο πατέρας του και δυσαρέστησε τον Κύριο, προσφέροντας λατρεία στα είδωλα. Τον δολοφόνησαν αξιωματούχοι του, μετά από συνωμοσία, μέσα στο παλάτι του και τον έθαψαν στον κήπο του ανακτόρου του, που ονομάζεται και "κήπος Ουζά" (Ουζζά). Ο λαός σκότωσε τους συνωμότες και έκανε βασιλιά στη θέση του Αμών το γιο του Ιωσία (Β' Βασιλέων 21:19-26, Β' Χρονικών 33:21-25).

[2]  Ένας από τους υπηρέτες του βασιλιά Σολομώντα (Νεεμίας 7:59). Αναφέρεται και ως Αμί (Έσδρας 2:57).

[3]  Άρχοντας της Σαμάρειας, στον οποίο ο βασιλιάς Αχαάβ έστειλε τον προφήτη Μιχαΐα, να φυλακιστεί (Α' Βασιλέων 22:15-28).

[*] Υπήρχε και πόλη Αμών ή Νο-αμών (πόλη του θεού Αμών), ή Θήβαι (Θήβες). Ήταν η πρωτεύουσα της Άνω Αιγύπτου κατά την περίοδο 11ης έως 14ης δυναστείας (Ιερεμίας 46:25, Ιεζεκιήλ 30:14-16, Ναούμ 3:8).

 

 

Home | Site Map | E-mail