Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Αμώς

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν δύο άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Αμώς

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "φορτίο"]

[1]  Ο τρίτος από τους δώδεκα καλούμενους "μικρούς" προφήτες. Η προφητική του διακονία έλαβε μέρος κατά την περίοδο της βασιλείας του Ιεροβοάμ Β' στο βασίλειο του Ισραήλ (787-747 π.Χ.) και του Οζία (Ουζζία) στο βασίλειο του Ιούδα. Ο Αμώς ήταν ποιμένας προβάτων στη Θεκουέ (Τεκωά), χωριό στο βασίλειο του Ιούδα, δώδεκα μίλια νότια της Ιερουσαλήμ (Αμώς 1:1). Παρόλο που δεν ήταν προφήτης που ανήκε σε κάποια προφητική ομάδα, αλλά απλός βοσκός, μαζεύοντας συκόμουρα, χρίστηκε προφήτης από το Πνεύμα του Θεού (Αμώς 1:1, 7:14,15). Ακολουθώντας την οδηγία του Κυρίου, πήγε από το βασίλειο του Ιούδα στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, για να μεταφέρει εκεί το μήνυμα του Θεού.

Η δράση του συμπίπτει με μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης του βασιλείου του Ισραήλ, που συνοδεύτηκε όμως από μεγάλη κοινωνική ανισότητα. Η υψηλή φορολογία (Αμώς 5:11-12) είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της ιδιοκτησία της γης σε λίγα αλλά ισχυρά χέρια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού υπέφερε από τη φτώχια. Ο Αμώς προειδοποιεί πως η κρίση του Θεού θα εκδηλωνόταν με πόλεμο και εξορία. Επίσης προφήτευσε για την κρίση του Θεού πάνω στους Σύριους (1:3-5), τους Φιλισταίους (1:6-8), τους Φοίνικες (1:9,10), τους Εδωμίτες (1:11,12), τους Αμμωνίτες (1:13-15) και τους Μωαβίτες (2:1-3).   [ διάβασε για το βιβλίο του Αμώς]

[2]  Πατέρας του προφήτη Ησαΐα (Β' Βασιλέων 19:2,20, Ησαΐας 1:1). Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το πρόσωπό του.

 

 

Home | Site Map | E-mail