Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ησαΐας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

[το όνομά του σημαίνει "ο Κύριος είναι σωτηρία"]

Προφήτης, ο σπουδαιότερος από τους τέσσερις ονομαζόμενους "μεγάλους" προφήτες. Καλείται και "Μεσσιανικός" προφήτης γιατί κήρυξε για τον ερχομό του Μεσσία Ιησού Χριστού. Χαρακτηρίζεται και ως "πέμπτος ευαγγελιστής" ή "ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης" καθώς περιγράφει με λεπτομέρειες τη ζωή και το έργο του Ιησού, ιδιαίτερα δε τη γέννησή Του και τα πάθη Του.

Γεννήθηκε το 770 π.Χ., ήταν γιος του Αμώς (Ησαΐας 1:1, 2:1), και κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Ησαΐας 7:1-3). Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει ιδιαίτερες πληροφορίες για το πρόσωπό του, παρόλο που ήταν ο πιο σημαντικός προφήτης. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση (Ταλμούδ) καταγόταν από βασιλική οικογένεια. Άρχισε τη διακονία του στα τέλη της βασιλιάς του Οζία (Ουζζία), η οποία και κράτησε 60 χρόνια. Ο πατέρας του Αμώς, κατά την παράδοση των ραβίνων, ήταν αδερφός του βασιλιά Αμασία και εάν αυτό αληθεύει τότε ο Ησαΐας ήταν ξάδερφος του βασιλιά Οζία και εγγονός του βασιλιά Ιωάς. Ήταν παντρεμένος και η σύζυγός του καλείται και "προφήτισσα" (Ησαΐας 8:3), γιατί πιθανόν να προφήτευε και αυτή. Είχε δύο γιους με τα συμβολικά ονόματά τους να είναι Σεάρ-Ιασούβ (Ησαΐας 7:3) και Μαχέρ-σαλάλ-χασ-βαζ (Ησαΐας 8:1-4). Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση θανατώθηκε από το βασιλιά Μανασσή.

Ο Ησαΐας προφήτευσε επί βασιλείας Οζία (Ουζζία), Ιωθάμ, Άχαζ και Εζεκία (Ησαΐας 1:1). Η πρώτη περίοδος της προφητικής του διακονίας αρχίζει επί βασιλείας Οζία (783-738 π.Χ.) και συνεχίζει επί βασιλείας Ιωάθαμ (750-735 π.Χ.). Η δεύτερη περίοδος εκτείνεται από την εποχή της βασιλείας του Άχαζ (735-719 π.Χ.) μέχρι τη βασιλεία του Εζεκία, και η τρίτη από την άνοδο του Εζεκία στο θρόνο μέχρι το δέκατο πέμπτο έτος της βασιλείας του (719-705 π.Χ.). Εκτός από το ομώνυμο βιβλίο του ο Ησαΐας έγραψε και άλλα έργα τα οποία όμως δε διασώθηκαν. Αυτά είναι "η πράξεις (βιογραφία) του βασιλιά Οζία" (Β' Χρονικών 26:22), και το "βιβλίο των βασιλείων Ιούδα και Ισραήλ" (Β' Χρονικών 32:32). Εκτός από τις προφητείες, στο βιβλίο του Ησαΐα υπάρχουν και αρκετά ιστορικά στοιχεία.

Η σπουδαιότερη προφητεία του Ησαΐα βρίσκεται στο κεφ. 7, όπου προφητεύεται η γέννηση του Ιησού απ' την παρθένο Μαρία, και ο οποίος θα ονομασθεί Εμμανουήλ (Ησαΐας 7:14-16). Προφήτευσε επίσης τον ερχομό του Ιωάννη του Βαπτιστή (Ησαΐας 40:3). Άλλες προφητείες αναφέρονται στην τελική κρίση όλου του κόσμου (κεφ. 24-27) και στα έθνη που θα γίνονταν απειλή για το λαό Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται αποσπάσματα από του βιβλίο του Ησαΐα: από τον Ιησού (Μάρκος 9:48), τον Πέτρο (Β' Πέτρου 3:10-14) και τον Ιωάννη (Αποκάλυψη κεφ. 21,22).

[ διάβασε για το βιβλίο του Ησαΐα]

 

 

Home | Site Map | E-mail