Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιεροβοάμ Β'

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Γιος και διάδοχος του βασιλιά του Ισραήλ Ιωάς. Βασίλευσε 41 χρόνια στη Σαμάρεια (Β' Βασιλέων 14:23). Η βασιλεία του χαρακτηρίζεται ως περίοδος ειδωλολατρίας και διαφθοράς, καθώς συνέχισε την ειδωλολατρία των χρυσών μόσχων, ότι ακριβώς είχε κάνει και ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ (Β' Βασιλέων 14:23, Αμώς 2:6-8, 4:1, Ωσηέ 4:12-14). Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του προφήτευσαν οι Αμώς (Αμώς 1:1), Ωσηέ (Ωσηέ 1:1) και Ιωνάς (Β' Βασιλέων 14:25).

Ο Ιεροβοάμ Β' συνέχισε τον πόλεμο κατά της Συρίας την οποία νίκησε, καταλαμβάνοντας τις πόλεις Αιμάθ (Χαμάθ) και Δαμασκό, και την ανατολική πλευρά του ποταμού Ιορδάνη μέχρι τη Νεκρά θάλασσα (Β' Βασιλέων 14:28). Παρόλο την ευημερία του λαού, η διαφθορά που υπήρχε έφθασε στο σημείο να σταματήσει την ύπαρξη του βασιλείου του Ισραήλ. Τον διαδέχθηκε ο γιος του Ζαχαρίας (Β' Βασιλέων 14:29) ο οποίος μετά από έξι μήνες βασιλείας (Β' Βασιλέων 15:8), δολοφονήθηκε από το Σαλλούμ (Β' Βασιλέων 15:10).

[ δες και Ιεροβοάμ Α']

 

 

Home | Site Map | E-mail