Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιαρείβ (Ιαρίβ)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν τέσσερα άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιαρείβ (Ιαρίβ)

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Γιος του Συμεών (Α' Χρονικών 4:24). Αναφέρεται και με το όνομα Ιαχείν (Γένεση 46:10).

[2]  Ένας από τους αρχηγούς των Ισραηλιτών που επέστρεψε από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Μαζί με άλλους αρχηγούς, τον έστειλε ο Έσδρας στον Ιδδώ, αρχηγό της κοινότητας Χασιφά, για να βρουν υπηρέτες για το Ναό του Θεού (Έσδρας 8:16,17).

[3]  Ιερέας απόγονος του Ιησού του Ιωσεδέκ, ο οποίος χώρισε τη ξένη γυναίκα του που είχε πάρει από τη Βαβυλώνα, την περίοδο της εξορίας των Ισραηλιτών, κατόπιν υπόδειξης του Έσδρα (Έσδρας 10:18,19).

[4]  Ασσύριος βασιλιάς, από τον οποίο ο Εφραΐμ ζήτησε βοήθεια (Ωσηέ 5:13).

 

 

Home | Site Map | E-mail