Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιωακείμ (Ιωακίμ)

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν δύο άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιωακείμ (Ιωακίμ)

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Όνομα που δόθηκε από το Φαραώ Νεχαώ (Νεχώ) στον Ελιακείμ (Ελιακίμ), το δεύτερο γιο του βασιλιά του Ιούδα Ιωσία, και της Ζεβουδά (Ζεβιδδά, Β' Βασιλέων 23:36, Β' Χρονικών 36:4). Ο Φαραώ Νεχαώ τον ανακήρυξε βασιλιά του Ιούδα αντί του αδερφού του Ιωάχαζ, στην ηλικία των 25 ετών. Η χώρα του όμως υποχρεώθηκε να πληρώσει στο Φαραώ εκατό ασημένια τάλαντα ασημένια και ένα τάλαντο χρυσό, τα οποία ο Ιωακείμ τα πήρε από φόρους που έβαλε στο λαό (Β' Βασιλέων 23:34,35, Β' Χρονικών 36:5).

Κατά το τρίτο έτος της βασιλείας του η Ιερουσαλήμ υποτάχθηκε στο βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ (Δανιήλ 1:1,2), το δε Ιωακείμ (Ιωακίμ) τον έδεσε με αλυσίδες για να τον μεταφέρει στη Βαβυλώνα, μαζί με τα σκεύη του Ναού του Θεού (Β' Χρονικών 36:6-10, Δανιήλ 1:2), τελικά όμως τον κράτησε στην Ιερουσαλήμ υπόδουλο για τρία χρόνια (Β' Βασιλέων 24:1). Αρκετοί όμως αιχμάλωτοι μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα (Δανιήλ 1:2). Ο Κύριος έστειλε κατά του Ιωακείμ επιδρομείς (Βαβυλώνιους, Σύριους, Μωαβίτες και Αμμωνίτες) για να τον καταστρέψουν όπως είχαν προαναγγείλει οι προφήτες (Β' Βασιλέων 24:2). Ο Ιωακείμ παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του προφήτη Ιερεμία δε λάτρευσε τον αληθινό Θεό (Ιερεμίας 26:1-19). Κατά το τέταρτο έτος της βασιλείας ο Ιερεμίας κατ' εντολή του Θεού, έγραψε τις προφητείες που αναφέρονταν στις συνέπειες που θα έφερναν οι αμαρτωλές πράξεις του Ιωακείμ στο έθνος (Ιερεμίας 36:1-7). Το πέμπτο έτος της βασιλείας του, ο Βαρούχ διάβασε τις προφητείες δημόσια (Ιερεμίας 36:8). Όταν ο Ιουδεί διάβασε τις προφητείες στον Ιωακείμ, αυτός έκοψε το βιβλίο λίγο λίγο και έριξε τις σελίδες του στη φωτιά (Ιερεμίας 36:20-23, 32). Έδωσε μάλιστα εντολή να συλλάβουν τον Ιερεμία και το Βαρούχ, αλλά με επέμβαση του Κυρίου δε τους βρήκαν ((Ιερεμίας 36:24-26). Επί των ημερών του ο Ιωακείμ έφερε πίσω από την Αίγυπτο τον προφήτη Ουρία, τον οποίο και θανάτωσε επειδή είχε προφητεύσει ενάντια σ' αυτόν και το βασίλειο του Ιούδα, όπως λίγο πριν είχε προφητεύσει και ο Ιερεμίας (Ιερεμίας 26:20-23).

Ο Ιωακείμ βασίλευσε 11 χρόνια και η βασιλεία του χαρακτηρίστηκε από βδελυρές και ειδωλολατρικές πράξεις (Β' Χρονικών 36:8). Τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του Ιωαχείν (Ιωαχίν, Β' Βασιλέων 24:6, Β' Χρονικών 36:8).

[2]  Αρχιερέας, γιος του Ιησού και πατέρας του Ελιασείβ, επί εποχής Νεεμία (Νεεμίας 12:10,12,26).

 

 

Home | Site Map | E-mail