Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιωάχαζ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν τέσσερα άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιωάχαζ

 

[το όνομά του σημαίνει "ο Κύριος κρατεί"]

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

[1]  Γιος και διάδοχος του βασιλιά Ιηού, ο δωδέκατος βασιλιάς του Ισραήλ μετά τη διαίρεση του βασιλείου. Ήταν ειδωλολάτρης, έπραξε ότι και ο Ιεροβοάμ, γι αυτό και ο Θεός τον τιμώρησε συντρίβοντας το στρατό του στη μάχη με τον Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων (Β' Βασιλέων 13:1-3). Αναφέρεται μάλιστα ότι του απέμεινα μόνο 50 ιππείς, 10 άμαξες και 10.000 πεζοί (Β' Βασιλέων 13:7). Αργότερα όμως ταπεινώθηκε μπροστά στο Θεό, ο Θεός τον άκουσε και έκανε το γιο του Ιωάς βασιλιά, ο οποίος έδιωξε τους Σύριους και αποκατάστησε την τάξη στο βασίλειο (Β' Βασιλέων 13:4-6). Βασίλευσε 17 χρόνια, από το 815-799 π.Χ. (Β' Βασιλέων 13:1) και πέθανε στη Σαμάρεια. Τον διαδέχθηκε ο γιος του Ιωάς (Β' Βασιλέων 13:9,25).

[2]  Τρίτος γιος του βασιλιά Ιωσία από τη σύζυγό του Αμουτάλ (Χαμουτάλ, Β' Βασιλέων 23:31). Ονομάζεται και Σαλλούμ, και αναφέρεται ως τέταρτος γιος του (Α' Χρονικών 3:15). Μετά τη δολοφονία του πατέρα του από το Φαραώ-νεχαώ, βασιλιά της Αιγύπτου, ο Ιωάχαζ, χρίστηκε βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ, σε ηλικία 23 ετών (Β' Βασιλέων 23:31). Όπως και ο πατέρας του, στάθηκε ενάντια στον αληθινό θεό και λάτρευσε τα είδωλα (Β' Βασιλέων 23:32). Όταν ο Φαραώ Νεχώ (Φαραώ-νεχαώ) επέστρεψε από τον ποταμό Ευφράτη (Β' Βασιλέων 23:29), τον συνέλαβε, τον εκθρόνισε και τον φυλάκισε στη Ριβλά (Γιβλά), ορίζοντας βασιλιά τον Ελιακείμ (Ελιακίμ), γιο του Ιωσία, του οποίου το όνομά άλλαξε σε Ιωακείμ (Ιωακίμ). Βασίλευσε μόνο τρεις μήνες (Β' Βασιλέων 23:31).

[3]  Πατέρας του Ιωάχ, ο οποίος όπως και ο γιος του διετέλεσε υπομνηματογράφος του βασιλιά Ιωσία (Β' Χρονικών 34:8).

[4]  Ένας από τους γιους του Ιωράμ, βασιλιάς του Ιούδα. Ονομάζεται και Οχοζίας (Οχαζίας) ή Αζαρίας (Β' Χρονικών 21:17, 22:6).

 

 

Home | Site Map | E-mail