Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Οχοζίας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν δύο άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Οχοζίας

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

[1]  Γιος του Αχαάβ, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρεια για δύο χρόνια (Α' Βασιλέων 22:51-53). Λάτρευσε τους ειδωλολατρικούς θεούς της μητέρας του και του πατέρα του και έπραξε ότι δυσαρεστεί τον Κύριο (Α' Βασιλέων 22:53). Κατά τη βασιλεία του, ο Μησά βασιλιάς των Μωαβιτών επαναστάτησε θέλοντας να διακόψει την καταβολή φόρου υποτέλειας που ήταν 100.000 αρνιά και 100.000 κριάρια με το μαλλί τους (Β' Βασιλέων 1:1, 3:4,5). Ο Οχοζίας συμμάχησε με τον Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα για να αντιμετωπίσει τους Μωαβίτες στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός όμως δυσαρεστήθηκε γιατί ο Ιωσαφάτ συμμάχησε με τον ασεβή Οχοζία και βούλιαξε τα πλοία τους (Β' Χρονικών 20:35-37). Ο Οχοζίας επειδή είχε στείλει για να ρωτήσουν τον Βέελ-ζεβουλ, ειδωλολατρικό θεό, όταν είχε πέσει από το ανώγειο και είχε τραυματιστεί σοβαρά, τιμωρήθηκε από το Θεό με θάνατο, γεγονός που είχε προφητεύσει ο προφήτης Ηλίας (Β' Βασιλέων κεφ. 1). Τον διαδέχθηκε ο αδερφός του Ιωράμ (Β' Βασιλέων 1:17, 3:1).

[2]  Άλλο όνομα του βασιλιά του Ιούδα Ιωάχαζ. Ήταν ο νεότερος γιος του Ιωράμ (Β' Χρονικών 22:1) και της Γοθολίας (Β' Χρονικών 22:3). Βασίλευσε στον Ιούδα μόνο ένα έτος, σε ηλικία 20 ετών (Β' Χρονικών 22:3,4). Ακολούθησε τις συμβουλές τις μητέρας του που τον οδηγούσαν στην αμαρτία, πράττοντας έτσι ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο (Β' Χρονικών 22:3,4). Πέθανε στην πεδιάδα της Μεγιδδώ, αφού χτυπήθηκε από τον Ιηού (Β' Χρονικών 22:9, Β' Βασιλέων 9:27). Τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ, την Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλέων 9:27,28).

 

 

Home | Site Map | E-mail